De engasjerte folka

«Rødt og Høyre samarbeider godt her i kommunen» var det en Rødtpolitiker som uttalte i en sosial sammenheng.

Ja, det er sant.

Selv satt jeg i helse og omsorgsutvalget sammen med Høyres Kjetil Grotbæk Moen og Ellen Kittelsen og Rødts Cecilie Lerstang. Vi var enige om nødvendigheten av å gjøre noe for å inkludere barn og unge. En sak som spesielt Kjetil og Cecilie brant for var betongpark ved Nesøya. Det var ikke en sak de fant opp selv, det var Truls Norheim som i mange år har arbeidet metodisk for å bygget en betongpark på Notodden. Truls har et engasjement som inspirerer og samtidig er han utrolig dyktig til å gjøre den langsomme jobben med å skape et politisk flertall for investeringen. Og, i budsjettbehandlingen desember -22 klarte vi å samle et politisk flertall for et budsjett som inkluderte byggestart av betongparken i 2023 . Det var et budsjettflertall bestående av de fleste partier fra Rødt til Frp. Fortsatt kan jeg fryde meg over at det faktisk var  mulig, i opposisjon, å samle et flertall for et alternativt budsjett for kommunen.

Vi har nok lyst til å fronte betongparken både i Rødt og i Høyre, men når vi gjør det, så gjør vi det ofte i samarbeid og med stor respekt for han som er initiativtakeren og som faktisk klarte å samle et politisk flertall for sin hjertesak. Byggingen har ikke startet, men jeg vet at både Rødt og Høyre vil passe på at alt som er mulig blir gjort for å få fortgang i saken. Vi trenger de engasjerte menneskene, og så blir det vår rolle som politikere å heie på sidelinja og skape flertall for et budsjett som gir rådmannen et handlingsrom til å gjennomføre de gode initiativene som kommer fra engasjerte mennesker.