E-134

Vi vil binde Norge sammen!

Foto: Haukelivegen.no

«Vi vil binde Norge sammen» sa Trond Helleland, fraksjonsleder i Transport – og kommunikasjonskomiteen fra Høyre i teamsmøtet jeg deltok på i dag. 

På spørsmål om hva vi fra Notodden kunne gjøre for å løfte fram nødvendigheten av å fullføre E134 Saggrenda – Elgsjø, fikk vi til svar at det er få veistrekninger i Norge som er «lobbet» så godt på Stortinget som E134. Tidligere Stortingsrepresentant, nå ordfører i Seljord i 3. periode, Solveig Sundbø Abrahamsen får ros for arbeidet i Transport – og kommunikasjonskomiteen i hennes periode. Det arbeidet har gitt resultater. I dag ligger det 5 prosjekt rundt E134 inne i NTP.  Utfordringen nå er de lave ambisjonene som dagens regjering har for finansiering,  gjennomføring og fullføring av prosjektene, og strekningen Saggrenda – Elgsjø har ikke blitt prioritert. Jeg er trygg på at Høyres stortingsgruppe arbeider godt med å få Saggrenda – Elgsjø inn på planen, og vi fra Notodden Høyre vil «henge på» fortsatt. 

Vi har i vårt program en «matebuss» fra Notodden til Kongsberg og toget som går en gang i timen til Oslo. Trond Helleland kunne fortelle at Buskerudbenken var inspirert av Gjermund Jamtveit og  Timeekspressen fra Notodden i arbeidet med å få forutsigbarhet og timesruter mellom Kongsberg og Oslo. Nå arbeider Buskerud benken med å få til to ganger i timen – og økt passasjergrunnlag fra en matebuss fra Notodden vil styrke dette arbeidet. Det bekrefter at vi er på rett spor i programmet vårt – og gir motivasjon til å gjøre det langsomme politiske arbeidet med å påvirke, holde fokus på, bygge nettverk og gode forbindelser med Kongsberg og Buskerud for å kunne binde næringsliv og folk i Kongsberg og Notodden tettere på hverandre.