Vår visjon

Melhus Høyre bygger sin politikk på frihet, sosialt ansvar, medbestemmelse og den personlige eiendomsretten. Mennesket har etter Høyres oppfatning en ukrenkelig egenverdi. Mennesker er født forskjellige, men er likeverdige og har derfor de samme fundamentale rettighetene.

Våre hovedsaker

Oppvekst

Melhus skal være en av de beste kommunene å bo i, både for barn og foreldre. Med trygge oppvekstvilkår hvor kompetanse møter engasjement.

Arbeidsplasser

Næringsliv handler om lokale arbeidsplasser. Melhus skal være en attraktiv kommune for landbruket, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende næringsliv.

Lokalsamfunnet

Melhus kommune skal være en god kommune å bo og leve livet sitt i. Gjennom et mangfoldig tilbud - offentlig, privat og frivillig - skal befolkningen kunne komme sammen og skape arenaer for varme, moro og engasjement.

Helse og omsorg

Mennesker behøver omsorg og mennesker skaper omsorg. Behovene er forskjellige avhengig av livsfase, forutsetninger og individuelle behov. Vi behøver et mangfold av tilbud til et mangfold av mennesker.

Se vår politikk

Melhus kommune

Trøndelag

Kontakt

Mikal Kvaal
Leder
Telefon: +4799247547

Christian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: 47462547

Send oss en e-post

Aktuelt

1 756 takk!

Vi ønsker å si tusen takk til alle de 1 756 som stemte på Høyre ved stortingsvalget....

Guro møter på Stortinget

Høyre fortsetter med to stortingsrepresentanter fra Sør-Trøndelag også etter årets valg. Det betyr at Guro Angell Gimse fra Melhus...

Jobber for E6-ramper på Hofstad

Høyre jobber for at det blir bygd nordvendte av— og påkjøringsramper på E6 ved Hofstad. Nå settes det av penger til oppstart av...

Kalender

28 nov

Årsmøte 2017

Sted: Kantina på Kroa (ved MelhusBanken)
Dato: 28. nov 2017
Tid: 19:00
Se hele kalenderen

Våre folk