Vår visjon

Melhus Høyre bygger sin politikk på frihet, sosialt ansvar, medbestemmelse og den personlige eiendomsretten. Mennesket har etter Høyres oppfatning en ukrenkelig egenverdi. Mennesker er født forskjellige, men er likeverdige og har derfor de samme fundamentale rettighetene.

Våre hovedsaker

Oppvekst

Melhus skal være en av de beste kommunene å bo i, både for barn og foreldre. Med trygge oppvekstvilkår hvor kompetanse møter engasjement.

Arbeidsplasser

Næringsliv handler om lokale arbeidsplasser. Melhus skal være en attraktiv kommune for landbruket, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende næringsliv.

Lokalsamfunnet

Melhus kommune skal være en god kommune å bo og leve livet sitt i. Gjennom et mangfoldig tilbud - offentlig, privat og frivillig - skal befolkningen kunne komme sammen og skape arenaer for varme, moro og engasjement.

Helse og omsorg

Mennesker behøver omsorg og mennesker skaper omsorg. Behovene er forskjellige avhengig av livsfase, forutsetninger og individuelle behov. Vi behøver et mangfold av tilbud til et mangfold av mennesker.

Se vår politikk

Melhus

Trøndelag

Kontakt

Mikal Kvaal
Leder
Telefon: 99247547

Stephen Ørmen Johnsen
Fylkessekretær
Telefon: 92669958

Send oss en e-post

Aktuelt

Kalender

30 okt

Nominasjonsmøte: Valg av øvrig liste

Sted: Annonseres senere
Dato: 30. okt 2018
Tid: 19:00
Se hele kalenderen

Våre folk