10 tegn på at du er en Høyrevelger

1 Du mener Erna er en god statsminister

2 Du mener vi trenger å skape flere arbeidsplasser i Norge

3 Du mener at kunnskap i skolen er viktig, og at vi må stille krav til både eleven og læreren

4 Du mener pasienten alltid skal settes først i helsevesenet

5 Du mener vi må bygge mer vei i hele fylket vårt

6 Du mener at et sterkt forsvar er viktig, og at vi skal samarbeide tett med andre land for å beholde friheten

7 Du mener klimakrisen må løses, men at vi må stoppe utslippene, ikke utviklingen

8 Du mener at de eldre burde få bestemme mer over eget liv

9 Du mener at vi må få flere i jobb, særlig blant de unge

og at det alltid skal lønne seg å jobbe.

10 Du mener vi skal ha en rettferdig og god innvandringspolitikk

Er du enig i flere av disse punktene?

Da er du en Høyre-velger!

Husk å bruke stemmeretten din 13.september.

Les mer om Høyres politikk her.