Politikk

Nesodden Høyre mener personlig ansvar og initiativ er en nødvendig drivkraft for et godt samfunn. Vi ønsker et sivilsamfunn som bryr seg. Samtidig vil vi sikre at de som av forskjellige årsaker trenger hjelp og støtte, får dette på en måte som oppfattes som god og verdig.

Våre hjertesaker

Høyre som forebyggingspartiet

Nesodden Høyre vil motivere til at hver enkelt tar et ansvar for egen helse (”hver innbygger sin egen helseminister”) og videreføre prosjektet “Arbeid for trygd “ med Remonter med konkrete tiltak for å hjelpe unge arbeidssøkere ut i arbeid.

Forvaltning og ressurser

Høyre vil jobbe for en disiplinert forvaltning og en effektiv og kreativ bruk av eksisterende ressurser. Nesodden Høyre vil bruke ressursene og de ansatte vi har på en smartere måte og stimulere til nytenkning og innovasjon i det daglige arbeidet

Redusere økende utgifter til sosialhjelp

Nesodden Høyre vil motivere til at hver enkelt tar et ansvar for egen helse (”hver innbygger sin egen helseminister”) og videreføre prosjektet “Arbeid for trygd “ med Remonter med konkrete tiltak for å hjelpe unge arbeidssøkere ut i arbeid.

Økonomisk bærekraft og handlingsrom

Vi vil ha økt oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet, og utvide og stimulere “Aktiv på dagtid” tilbudet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller 

Eller last ned vårt program her