8. mars – en viktig dag for likeverd!

I år er det 110 år siden Anna Rogstad møtte som første kvinne på Stortinget.

Daværende Stortingspresident sa følgende: «Denne dag, den 17de mars 1911, vil bli en merkedag i vort lands historie, fordi det idag er første gang, en kvinde fremmøter her i Stortinget som en av dets representanters – en begivenhet, som utvilsomt vil veke opmerksomhet viden om. Den vil komme til at virke i politisk henseende for vort lands utvikling fordelagtig.» Foran Stortinget står det fem statuer av menn, men ingen kvinner. Det er virkelig på tide at det i år kommer en statue av Anna Rogstad også.

Anna Rogstad og alle hennes likesinnede kjempet fram rettigheter for kvinner, som vi tar for gitt. Men arbeidet for likelønn pågår fremdeles i dag. Arbeidet for like rettigheter og trygghet er fortsatt nødvendig. I avisene leser vi stadig om kvinner rundt om i verden som blir forfulgt, utnyttet, misbrukt, kjønns lemlestet eller får dårlig hjelp ved svangerskap og fødsel.

Det er fortsatt slik at far jobber overtid og mor jobber deltid. Menn overlater fortsatt pleien av syke familiemedlemmer til kvinnene, viser statistikk fra Sverige og Norge. For mange kvinner går omsorgsoppgaver ut over helse og arbeid. Koronapandemien har ikke gjort situasjonen lettere.

Høyre mener at likestilling er mer enn kjønn. Vi vil ha likeverd for alle, uansett alder, funksjonsevne, etnisk tilhørighet, religion, seksuell legning eller kjønn. Vi er stolte av at Høyre har gått foran i å slippe frem et mangfold av politikere. Første fast valgte stortingskvinne, Stortingets første kvinnelige komitéleder, første parlamentariske leder med jødisk bakgrunn, første åpne lesbiske stortingskvinne, første stortingskvinne med innvandrerbakgrunn og første åpne homofile i regjering.

I anledning Kvinnedagen i 2021 har Lillestrøm Høyre flere innlegg med kvinnevinkling i forbindelse med kvinnedagen. F.eks. Pensjon, næringsliv, pårørende og vold i nære relasjoner. Vil du lese mer, følg Lillestrøm Høyre på Facebook.

Styret i Lillestrøm Høyre

Bente Moen Torgersen,

Kvinnepolitisk ansvarlig