Det er for få kvinner på topp i norsk næringsliv

Næringslivet er Norges likestillingssinke. Vi har gjort mye for å sørge for at flere kvinner kan ta lederposisjoner i store bedrifter, men likevel er bare 13 prosent av topplederne i næringslivet kvinner.

Vi har ordninger, barnehager, ytelser og bedre systemer enn mange andre land. I politikken og i det offentlige nærmer snart andelen kvinner seg 40 prosent. Tallene peker i positiv retning, men i næringslivet går det for sakte.

Færre kvinner blir innkalt til intervju. Det er da ikke rart at vi har mangel på kvinnelige toppledere. I 2019 lanserte den borgerlige regjeringen et prøveprosjekt med å anonymisere jobbsøknader for ansettelser i staten. Hensikten med dette var å sørge for at flere med innvandrerbakgrunn får muligheten til å bli kalt inn til intervju, men tiltaket er like nødvendig for at kvinnene skal få større muligheter i næringslivet.

På den gode siden har det i de siste årene blitt en større forståelse for viktigheten av mangfoldet i næringslivet. Arbeidsgivere har fått øynene opp for at man blir mindre lønnsom ved å se bort ifra mangfold. Studier slår fast at kvinner snakker mindre enn menn i forsamlinger. Likevel viser de samme studiene at kvinner blir oppfattet til å ta større plass rundt bordet enn det de faktisk gjør.

For få kvinner i yrkesfagene

Det må tenkes annerledes om yrkesfagene. Vi kan ofte høre historier om at «hun er for smart for yrkesfag», og spørsmålet om hvorfor man ikke valgte studiespesialisering dukker opp.  Med Høyre i regjering har heldigvis yrkesfagene fått mer status. Likevel er ikke nødvendigvis problemet valget mellom yrkesfag eller ikke. Jeg undrer meg over om det største problemet er at mange tenker at jenter ikke passer til de mannsdominerende yrkene.

I dag ser vi at guttene utgjør flertallet i de manndominerende yrkesgruppene. Det betyr at vi holder fast på de tradisjonelle valgene den dag i dag, og uten en holdningsendring, vil jenter fortsatt ikke velge yrkesfag som rørlegger eller snekker. En holdningsendring må til, både i nabolaget, i skolen og i næringslivet.

Ved å forandre på våre holdninger vil vi kunne skape mer mangfold i næringslivet, da vil vi sammen klare å skape mer velferd. For verdien av arbeid er velferd, velferd for Norge, og for den enkelte av oss.

Derya Cinar

Kommunestyrerepresentant (H)