Feilslått boligpolitikk

Dersom Lillestrøm by skal bli en universitetsby for mellom 3000-4000 studenter så må de ha et sted å bo.

I riksmedia den siste tiden har vi flere oppslag om de store manglene av studentboliger. Ideelt så skulle man ønske at studentskipnader og andre tilrettelagte tilbud kunne tilby studentene bolig, men dette er urealistisk på kort sikt og vil ta mange år å bygge ut. Vi er helt avhengig av det private leiemarkedet for å dekke etterspørselen. Mange opplever også press på privatøkonomien sin med økt rente, strømpriser og matpriser. Historisk fører dette også til økt etterspørsel og økt priser i leiemarkedet.

Lillestrøm kommune, om vi liker det eller ei, blir påvirket av områdene rundt oss og spesielt Oslo. Oslo har hatt en totalt feilslått boligpolitikk de siste årene som har skapt stor prisvekst både på kjøp av bolig og i leiemarkedet. Etterspørselen er mye større enn tilbudet og de færreste har råd til verken å eie og leie i sentrum av Oslo. Dette presser også opp prisene i Lillestrøm, og behovet som ikke dekkes i Oslo presses over på oss. Her må det en helhetlig løsning til for hele regionen. Oslo må regulere og bygge mer.

Saksbehandlingstiden må ned, også i Lillestrøm, slik at planlagte prosjekt blir realisert. Dette skal selvsagt ikke gå på bekostning av område- og teststed-utviklingen. Vi må skape gode bomiljøer for alle behov og aldersgrupper.

Også i Lillestrøm er det gjort noen svært uheldige politiske vedtak. I Sosial boligplan 2022-2026 kom det inn forslag støttet av et flertall om at man gjennom forskrift skal sikre å unngå hyblifisering. Man kan forstå intensjonen bak forslaget, men dette vil føre til at f.eks en vennegjeng som studerer ikke kan kjøpe en leilighet og bo sammen.

Dersom Lillestrøm by skal bli en universitetsby for mellom 3000-4000 studenter så må de ha et sted å bo. Dersom vi skal nekte «hyblifisering» blir vi neppe en attraktiv studentby. Studentene vil bruke togtilbudet til og fra studiene og heller bo andre steder. Det vil være katastrofe for den unike muligheten Lillestrøm kommune har fått gjennom Oslo Met sin plan for Lillestrøm.

I den siste perioden har det også blitt foreslått å begrense folkeveksten i kommunen til maks 2 prosent. Den eneste muligheten til å realisere dette på er igjennom og begrense utbygging. Dette vil føre til økt etterspørsel, økt priser både på boligmarkedet og leiemarkedet. Det er et paradoks at de som ønsker dette forslaget er også de som roper høyest om «bolighaier» og «usosial boligpolitikk» En begrensing i befolkningsveksten vil også få store konsekvenser for veksten i kommunen sine utkantområder. Bygging i disse områdene er begrenset til 10 prosent av den totale veksten til kommunen. Lavere vekst gir mindre muligheter i for eksempel Blaker, Leirsund, og Gan.

Lillestrøm Høyre ønsker at alle studentene som skal studere i Lillestrøm også kan bo i Lillestrøm slik at vi får en skikkelig universitetsby med liv og røre. Vi ønsker heller ikke å begrense befolkningsveksten i kommunen med 2 prosent.

Det betyr noe for deg hvem som styrer der du bor – godt valg!

Thomas Langholen (H), Listekandidat, Lillestrøm Høyre