Gode løsninger – ikke ideologi

Både ordfører Jørgen Vik og Aps Yngve Lofthus Teigen skryter av at alt går så meget bedre i kommunen nå. Dette med henvisning til det nylige publiserte Kommunebarometeret.

Kommunebarometeret er en «karakterbok» på hvordan det står til med de tjenesteområder kommunen har ansvaret for. Altså de oppgavene vi innbyggere i fellesskap har sagt vi skal løse sammen. Tja, takket være den usosiale eiendomsskatten, høye avgifter og gebyrer scorer kommunen totalt sett OK. Det er faget «økonomi» som trekker opp snittet betydelig.

God økonomisk styring er bra, men kommunen er ingen butikk. De kommunale midlene må omsettes i gode og kostnadseffektive tjenester.

Det Vik og Teigen unnlater å fortelle er hvordan det står til i alle de andre tjenesteområdene i kommunen. Der er det dessverre «stryk» i mange fag.

Kommunebarometeret viser faktisk at Lillestrøm kommunen er på feil vei innenfor:

 • Pleie og omsorg (159 plass, ned 6 plasser)
 • Barnehage (309 plass, ned 18 plasser)
 • Sosialtjeneste (179 plass, ned 10 plasser)
 • Vann, avløp og renovasjon (109 plass, ned 35 plasser).

I tillegg scorer Lillestrøm kommunen i beste fall middelmådig på:

 • Grunnskole (156 plass)
 • Saksbehandling (201 plass)
 • Helse (218 plass).

Dette betyr at mange innbyggere ikke får det de fortjener, betaler for og har krav på.

Fakta er at dagens politikk ikke virker.

Dette er det politiske ansvar sittende regime har. Ikke skyld på alle de dyktige medarbeiderne som løper og jobber for at innbyggerne skal få god oppfølging. Rammebetingelser, mål og styring må bli bedre.

Med innbyggerne i fokus og de riktige løsningene kan man styre ressursene til bedre og mer kostnadseffektive tjenester. Da må man ta alle gode krefter i bruk.

Høyre vil blant annet:

 • Jobbe for et mer aldersvennlig lokalsamfunn og en god eldreomsorg
 • Utvide kapasiteten på heldøgns omsorgsplasser
 • Innføre et «Helsepersonell – løftet», som styrker blant annet styrker kompetansen til alle som jobber innfor pleie- og omsorg.
 • Styrke den frivillige innsatsen gjennom gode tilskuddsordninger for frivillige og ideelle organisasjoner
 • Innføre fritt brukervalg der det er hensiktsmessig
 • Ha et variert tilbud av offentlige, ideelle og private barnehager for å sikre mangfold og valgfrihet
 • At alle barn skal kunne lese, skrive og regne skikkelig når de går ut av grunnskolen
 • Prioritere tidlig innsats gjennom hele skoleløpet og sikre at retten til intensivopplæring i lesing, skriving og regning oppfylles.

Høyre har tro på «Muligheter for alle» og at våre løsninger for fellesskapet gir bedre og mer kostnadseffektive tjenester for innbyggerne.

Det er folket vi politikere og offentlig ansatte er til for. Ikke glem det.

Ja, en ting skal Loftus Teigen ha rett i. Dette er «Et skjebnevalg for Lillestrøm kommune».

Det betyr noe hvem som styrer der du bor.

Godt valg!