Kjartan Berland gjør jobben sin!

Det er lenge siden jeg har lest et så konspiratorisk og tøysete leserinnlegg som jeg fikk servert av Roger Pihl i RB. La meg starte med spørsmålet du stiller i overskriften, Pihl; Kjartan Berland verken bør eller skal gå av som ordfører!

Det er oppsiktsvekkende og på grensen til sjokkerende å lese Pihl sitt innlegg når han mener at Fet er et eget isolert område som ikke trenger å tenke på verden rundt seg. Glommakrysningen har store konsekvenser for omlandet fordi det over mange år har utviklet seg til en kork som rent samfunnsmessig koster masse penger når folk må stå i kø i timevis til og fra jobb. Det gjelder garantert så mange mennesker at det er dobbelt så mange som bor i Fet. Derfor er det oppsiktsvekkende at Pihl ikke ser at dette har ringvirkninger langt utover Fet sentrum. Jeg vet at det er mange mennesker som bor i Fet som vil ha en ny Glommakrysning, og de mener at det haster. Næringsforeningene i Fet og i kommunene rundt vil ha fortgang i byggingen, fordi dagens situasjon har store ringvirkninger.

Det er også sjokkerende å lese den skremselspropagandaen som Pihl målbærer med rasfare, ikke bare for ny bru, men for store deler av Fetsund. At du i tillegg sår tvil om Statens Vegvesen sin kompetanse som er den fagmyndighet vi har, er også mildt sagt spesielt. Man kan få inntrykk av at befolkingen i Fetsund umiddelbart burde evakuere og finne seg et annet sted å bo, for det er bare et tidsspørsmål før alt raser ut. Det er selvfølgelig bare tøv og tøysete skremselspropaganda. Hadde dette hatt rot i virkeligheten, så hadde myndighetene satt i gang evakuering av området og stengt det ned.

Hvis man skal gå nye omkamper om ny bru over Glomma nå, så vil vi garantert være rundt år 2040 før man starter bygging. Veibygging i Norge handler om prioriteringer av sentrale myndigheter, og nå er det viktig at denne strekningen ikke blir nedprioritert i Nasjonal transportplan. Det er alt for viktig for vårt område, og det er alt for viktig for de tusenvis av innbyggere i våre kommuner som rammes av kork hver dag.

Kjartan Berland er en god ombudsmann for Lillestrøm kommune, og han har vidsyn slik at han også forstår at det ikke bare er Lillestrøm kommune som rammes av dårlig kapasitet på Fetsundbrua. Dette rammer hele regionen, og som ordfører i den største kommunen har han et spesielt ansvar for å samhandle med nabokommunene.