Kommuneprogram for 2019 – 2023

Høyre ser muligheter i nye Lillestrøm kommune. Vi skal videreføre det beste fra de tidligere tre
kommuner samtidig som vi vil forbedre og videreutvikle den nye kommunen med nye ideer og bedre
løsninger. Vi skal gjøre Lillestrøm kommune til et enda bedre sted å bo og leve i.

Høyre tror på Lillestrøm kommune som et mulighetens sentrum i en verden i forandring. Lillestrøm Høyre tar det ansvaret som kreves for å ta vare på velferden for alle. Høyre i Lillestrøm kommune jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om velferd for alle, i varme og inkluderende lokalsamfunn. Din hverdag.

Det betyr en positiv forskjell for deg om Høyre styrer Lillestrøm kommune.
Høyre tar Lillestrøm kommune inn i fremtiden. Høyre vil skape en klar positiv forskjell i alle deler av den nye kommunen

Du kan lese vårt program og våre ambisjoner for kommunestyreperioden 2019 til 2023 i vedlagt dokument