Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteen fremmer følgende enstemmige innstilling til valgliste for Lillestrøm Høyre til kommunevalget 2023

Komiteens enstemmige innstilling til kommunevalgliste 2023  er:

 1. Kjartan Berland ( nominert 7. juni 2022)
 2. Hanne Nerdrum
 3. Thomas Langholen
 4. Sofia Zalmai
 5. Odne Holm
 6. Juliane Skare
 7. Arne Thorud
 8. Anita Borgvang
 9. Kjersti Vevstad
 10. Tobias A. Sveum Isaksen
 11. Trine Wollum
 12. Morten Thorvaldsen
 13. Camilla Monge
 14. Glenn Due Sørensen
 15. Anne Opheim
 16. Stig Falk-Birkeland
 17. Bente Moen Torgersen
 18. Elin Kirkeby Granlund
 19. Jan Petter Myrvold
 20. Guro Myklestul
 21. Bjørn Arne Tronier
 22. Victoria Louise Torhus
 23. Magnus Hasmo
 24. Anne-Lise Hjelm
 25. Roy André Søndberg
 26. Ionut Eriksen
 27. Nicolai Jakhelln
 28. Azad Ghadani
 29. Arvid Mytting
 30. Thinesh Mahendralingam
 31. Bjørn Olav Knutsen
 32. Edel Pauline Torhus
 33. Hallstein Flesland
 34. Per Erling Løkken
 35. Wenche Østmo
 36. Atle Edvardsen
 37. Monica Trøen Volden
 38. Ole Magnus Huser
 39. Maria Thoresen
 40. Lars Skogvold
 41. Torhild Sletten
 42. Håvard Jernskau
 43. Mona Johansen
 44. Finn Eirik Eilertsen
 45. Ragnhild Nøst
 46. Peter Strauman
 47. Magne Vegard Merkesdal
 48. Jon Arne Christopher Møller
 49. Thomas Grønnerød
 50. Knut Øyvind Alfarrustad
 51. Ole Marius Svendsen
 52. Yvona Holbein
 53. Gunnar Fredrik Aasgaard
 54. Dag Ivar Winding-Sørensen