Vi må løfte blikket utover Norges grenser!

For meg er det viktig å markere kvinnedagen! Som kvinne født på tidlig 80-tall, er jeg takknemlig for alle de dyktige og tøffe kvinner og menn som har bidratt til like rettigheter for alle. Takket være dem har jeg fått mulighet til å ta utdanning. Til å bestemme over eget liv.

I Norge er vi mange som tar likestilling som en selvfølge, men for mange av verdens kvinner er kampen for like rettigheter en stadig kamp. Vi, norske kvinner, må fortsatt løfte blikket. Vi må fortsatt markere 8.mars.

Solidaritet med medsøstre i utviklingsland

I alt for mange av verdens land har ikke kvinner de samme rettighetene som menn. Jenter ned i 12 års-alderen tvangsgiftes. De fratas muligheten til å bestemme over eget liv. Som unge mødre bærer de et enormt ansvar på sine skuldre. Barn må tilses. Dette går på bekostning av tid til skolegang. Uten mulighet til utdanning, faller også muligheten til kunnskap om familieplanlegging bort. Barnedødeligheten er høy. Kvinner dør i barsel i mye større omfang enn her. I Afghanistan anslår WHO at en av elleve kvinner dør i barsel. I det sørlige Afrika er tallet en av 31. Til sammenlikning dør syv kvinner per 100.000 fødsler i Norge. Muligheten til utdanning er for mange en utopi. Utdanning nøkkelen er til å løfte folk ut av fattigdom. Til liv med selvstendighet og god helse. Regjeringen er opptatt av at unge jenter i utviklingsland skal få mulighet til utdanning. Gjennom målrettet bruk av bistandsmidler løfter vi fram kvinner slik at de kan bli selvstendige i sitt liv. Jenters utdanning fører til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Til økonomisk utvikling. Og til bedre kvinne- og barnehelse. Utdanner du en mann utdanner du han. Utdanner du en kvinne utdanner du en hel familie!

Vi kan gjøre en forskjell

I Boys Town i Washington kan vi lese følgende inskripsjon på en statue: «He ain’t heavy, he`s my brother». Statuen viser en ung mann som bærer en ung og sliten gutt på sine skuldre. For mange er denne statuen et symbol på omsorg og å stille opp for hverandre. Denne teksten er et symbol på medsøsterskap. La oss bære våre medsøstre i utviklingsland på våre skuldre slik at de får håp, mot og energi til å fortsette kampen for de samme rettighetene som vi har her.

Guro Myklestul, Lillestrøm Høyre