Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Høyres hjertesaker

Helse og omsorg

Skole og forskning

Utenriks og forsvar

Høyres politikk

Stranda kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Svein Erik Rimstad
Leder
Telefon: +4799766117

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: +4792803307

Våre folk