Februar 2024: Handlinger og Høydepunkter fra Høyre

Februar har vært en livlig måned for oss i Nordland, fylt med stolthet og fellesskap.

Høyres fylkestingsgruppe i Nordland fylkesting

Åpning av Europeisk kulturhovedstad.

Åpningsseremoni Bodø2024

Måneden startet med et historisk høydepunkt, nemlig den storslåtte åpningen av Europeisk Kulturhovedstad, under åpningen hvor vi hadde æren av å ha HM Dronningen, statsministeren og kulturministeren blant våre gjester. Nordland og Bodø strålte som kulturfylke og by til millioner av seere i Europa og vi er veldig fornøyde med at over 350,000 unike brukere har besøkt Bodø2024 sine nettsider i år! Det kan åpne seg nye muligheter når folk møtes, forutsatt at vi griper dem. I tillegg skal prosjektet gjøre oss bedre kjent med oss selv. Nordland Høyre håper året kan bringe mer muligheter for samarbeid, kulturutveksling og ettertanke. Kultur binder oss sammen og åpner nye dører.

Europeisk kulturhovedstad er ikke snakk om et enkelt arrangement, selv om åpningsseremonien nå er over står mer enn tusen kulturelle aktiviteter for tur gjennom året. Noen er nye, andre har lang historie som vi nå løfter frem for Europa. Det neste året vil regionen få besøk av en rekke europeiske gjester fra ulike land. I tillegg til at gjester kommer til oss, har statusen bidratt til at flere av oss får opptre på nye arenaer rundt omkring. For eksempel har Querinioperaen med store deler av Røst fått opptre i Venezia

Møte i eldrerådet

5. februar var det møte med nyvalgte representanter i Eldrerådet fra hele fylket. De behandlet sakene til fylkestinget i februar.

Hva er medvirkningsrådene?

Nordland fylkeskommune har følgende medvirkningsråd: Ungdommens fylkesråd, Nordland eldreråd, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse og Lærlingerådet i Nordland. Medvirkningsrådenes oppgave er å uttale seg om alle typer saker som gjelder disse gruppene for å sikre medvirkning og at de blir hørt.

Fremmer unge stemmer på Europa-scenen

I en inspirerende samling med våre yngste og mest fremadstormende fylkestingsrepresentanter har vi tent gnisten for fremtidig engasjement i internasjonalt ungdomsarbeid. Med vår egen Jim Simonsen Jenssen i bresjen, tidligere president i Ungdommens Regionale Nettverk (YRN), har vi satt Nordland på kartet i det europeiske samarbeidet, og nå ser vi frem til å fremme nye talenter fra Nordland til generalforsamlingen i Romania. Dette er vår sjanse til å forme fremtidens Europa med friske perspektiver fra Nordland – for ungdom, av ungdom!

Bedriftsbesøk YMEK

På bedriftsfronten tok vi turen 6. februar til YMEK, en bedrift som vokser, men møter utfordringer med strømkapasiteten. Vi i Høyre vil arbeide for tiltak som kan bistå dem i denne veksten og dette understreker viktigheten av samarbeid for nye arbeidsplasser.

Årsmøte Lødingen Høyre

Nordland Høyre fikk hyggelig invitasjon til Lødingen Høyres årsmøte, hvor Eivind Holst, vår fylkesleder og fylkesordfører deltok på et inspirerende og hyggelig årsmøte for Lødingen Høyre.

Fylkesstyremøte

Med øynene festet mot fremtiden og stortingsvalget, avholdt vi fylkesstyremøte den 7. februar. Høydepunktet var valget av en ny nominasjonskomité og en dypdykk i programarbeidet. Men vår visjon strekker seg utover møterommets fire vegger – vi ser mot dere, våre medlemmer og lokalforeninger, som hjertet i vårt politiske arbeid. Deres stemmer, meninger og perspektiver er avgjørende. Derfor oppfordrer Nordland Høyre alle foreninger til å arrangere jevnlige møter. Sammen kan vi utforme et Høyre-program som ikke bare taler for, men også resonnerer med folk i Nordland. Innspill kan sendes til isabella@hoyre.no som tar forslagene deres til programkontaktene i Nordland for endelig behandling. Les mer her om prosessen som foregår sentralt

Landsting KS

Nordland Høyre deltok på det viktige kommunepolitiske toppmøtet, hvor ungdom og erfarne samlingspunkter diskuterte. Under Landstinget i KS feiret vi en seier med gjenvalget av Høyres egen Gunn Marit Helgesen som leder, og vi applauderer Nord-Norges enhetlige støtte som sikret Anita Sollie en plass i hovedstyret.

Fylkestinget i februar 2024

Høyres fylkestingsgruppe i Nordland fylkesting

18. februar var det tid for fylkesting i Bodø, hvor Høyres representanter viste høyt engasjement og evne til samarbeid. Over en spennende fire-dagers samling, kastet våre representanter seg over et bredt spekter av saker, hvor vi sammen fremmet politikk som viste at vi vil mer for Nordland og viste viljen Høyre har til å bygge et bedre Nordland for alle. Du kan lese mer om enkeltsaker vi fremmet på fylkestinget ved å trykke på sakene nedenfor:

Takk for deres engasjement og innsats. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet sammen med dere for å forme fremtiden i Nordland og utover.