Nordland Høyres årsmøte

Nordland Høyre avviklet fylkesårsmøte sist helg i Bodø. Ny ledelse ble valgt, og tre resolusjoner ble vedtatt.

Det var god stemning blant de nesten 100 delegatene fra rundt om i fylket som hadde satt av helgen til å delta. Statsråd og nestleder Bent Høie og kampanjesjef Dag Terje Klarp Solvang gjestet årsmøtet. Det samme gjorde tidligere stortingsrepresentant og æresmedlem Ivar Kristiansen.

-Det var et fylkesårsmøte med god stemning og stor optimisme, kanskje ikke så rart etter å ha gjennomført en solid valgkamp i Nordland med å sikre våre to mandater, og 4 nye år for Erna som statsminister, sier nyvalgt leder Grethe Monica Fjærvoll smilende.

Med seg på laget fikk hun 1.nestleder Svein Erik Kristiansen, 2. nestleder Thomas Abildgaard Lehre og kvinneforumsleder Elizabeth Åsjord Sire. Alle ble valgt for 2 år. Valgkomiteens innstilling gikk gjennom ved akklamasjon.

De vedtatte resolusjonene:

1. Kilometergrensen for borteboerstipend

2.Likeverdig helsetilbud – PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset

3. Etablering av Andøya Space Port

En spesiell heder gikk til May-Anne Brand etter 21 år for Høyre i Nordland.

Organisasjonsprisen for 2017 og heder og ære i form av diplom.

Takket av Odd

I tillegg ble det valgt utsendinger til Høyres landsmøte, 6. – 8. april 2018.


  1. Elizabeth Åsjord Sire
  2. Jim Simonsen Jenssen
  3. Svein Erik Kristiansen
  4. Thomas Abildgaard Lerhe
  5. Liv Kristin Johnsen
  6. Eivind Holst
  7. Christine Trones
  8. Jan Folke Sandnes
  9. Jonni Solsvik
  10. Daniel Bjarmann-Simonsen
  11. Roar Wessel Olsen

 1. Vara:

  1. Trine Remman
  2. Jørn Clausen
  3. Anita Solli
  4. Hans Petter Horsgaard
  5. Unge Høyre supplerer videre