Nominasjonskomiteens innstilling til kommunevalget 2019 er klar

Nominasjonskomiteen i Notodden Høyre har bestått av:Roger Heimdal, Hans Ødegaard, Andreas Bakke. Karin Follerås var med i komiteen da vi innstilte Tonje Harbek Brokke som ordførerkandidat. Tonje ble enstemmig valgt til partiets ordførerkandidat i nominasjonsmøtet i juni.En samlet nominasjonskomite offentliggjør nå den fulle innstillingen til kommunevalgliste for nominasjonsmøtet som skal avholdes5.november. Vi har hatt fokus på å vise kontinuitet og samtidig slippe nye medlemmer opp og frem på lista.Vår innstilling består av 28 kandidater, fordelt på 12 kvinner og 16 menn der gjennomsnittsalder er 42 år.10 av kandidatene er helt nyenavn på lista.Vedlagt følger komiteens innstilling, samt kandidatavtale som skal være underskrevet og returnert innen nominasjonsmøtetsstart 5. november. De etiske retningslinjene til Høyre er også vedlagt. For øvrig ber vi alle sette seg inn i Høyres vedtekter og lover som dere finner på «mitt høyre».


1 Tonje Harbek Brokke
2 Per Christian Voss
3 Veslemøy Wåle
4 Jørn Christensen
5 Ellen Kittilsen
6 Thomas Chr. Tinne
7 Lene Juul Frømyhr
8 Ole Krogh Espensen
9 Katrine Sandsdalen Lia
10 Thomas Åmot
11 Liv Mette Vatne Tveiten
12 Kjetil Grotbæk Moen
13 Linda Halvorsen
14 Elyas Samir Neameh
15 Nina T. Christensen Jensen
16 Tor Sveinung Simones
19 Tone Juul Frømyhr
18 Svend Stokker
17 Ida Asland
20 Jostein Mork
21 Laila Glittenberg Moen
22 Odd Arne Thorbjørnsen
23 Håvard Haukvik
24 Jacob Andreas Søreide
25 Arvid Moen
26 Hans Olav Gjestrud
27 Eirik Juul Frømyhr
28 Camilla Hoff Johnsen