Pressemelding fra Notodden Høyre

Vi mener ordføreren har brutt med normer for hva som er anstendig eller rimelig adferd i rollen som ordfører. Notodden Høyre vil derfor i det kommende kommunestyremøtet fremme mistillit til ordfører i Notodden kommune Gry Fuglestveit.

Pressemelding fra Notodden Høyre

I forbindelse med innkalling til ekstraordinært kommunestyre 05.07.18 har Notodden Høyre avholdt medlemsmøte. I Notodden Høyre har alle medlemmer uttalelsesrett, og det har vært stort engasjement fra både medlemmer og sympatisører. Det er viktig for oss å være lydhøre for både våre velgere og våre medlemmer, og vi har derfor brukt dagene siden torsdag 28.6.18 for å sikre en bred prosess som er godt forankret i partiet. Vi anbefaler alle de andre partiene på Notodden om å kjøre en like demokratisk og inkluderende linje.

Notodden Høyre mener det er svært viktig å delta på de politiske arenaene vi er valgt inn for å delta på. Kommunestyregruppa vil møte på det ekstraordinære kommunestyret den 05. juli til tross for kort varsel og ugunstig valg av tidspunkt. Så langt det lar seg gjøre vil det møte vararepresentanter for de av våre faste representanter som har meldt lovlig forfall. Vi er sterkt kritiske både til denne innkallingen, som kan synes strategisk valgt, og til møtets saksliste.

Notodden Høyre opplever rådmann Svein Aannestad som en faglig dyktig og modig rådmann som har veiledet Notoddens politikere på en god måte, og til fordel for Notoddens innbyggere. En eventuell avgang av rådmannen vil være et stort tap for kommunen vår. Vi vil i møtet være tydelige på at vi ikke ønsker rådmannens avgang, og vil komme med et alternativt forslag til vedtak.

Notodden Høyre er opptatt av å føre en ansvarlig og åpen politikk. Prosessen rundt rådmannens avgang er under enhver kritikk. Oppsigelsen av rådmann Svein Aannestad og ordfører Gry Fuglestveits håndtering inngir ikke tillit. Håndteringen av denne oppsigelsen undergraver de viktigste demokratiske prinsippene som vi baserer vår politikk på. Vi mener ordføreren har brutt med normer for hva som er anstendig eller rimelig adferd i rollen som ordfører. Notodden Høyre vil derfor i det kommende kommunestyremøtet fremme mistillit til ordfører i Notodden kommune Gry Fuglestveit.

På vegne av meldemsmøtet til Notodden Høyre,

Tonje Harbek Brokke
Gruppeleder, Notodden Høyre