Kommunevalget
for 2023 – 2027

Råde Høyre’s kandidatliste ved valget 10. og 11.september 2023

René Rafshol

Ordførerkandidat 2023 – 2027

Yrke: Ordfører

Født: 1972

Bosted: Karlshus

Kari Sogn

Kandidat nr. 2

Yrke: Regnskapskonsulent, Insula AS

Født 1955

Bosted: Karlshus

Ole Jonny Martinsen

Kandidat nr. 3

Yrke: Pensjonert markedsøkonom

Født: 1955

Bosted: Karlshus

Janne Merethe Myrvang

Kandidat nr. 4

Yrke: Klinikkrådgiver, Sykehuset Østfold

Født: 1958

Bosted: Saltnes

Markus Källvik

Kandidat nr. 5

Yrke: Rekrutteringsrådgiver & Hodejeger, Assento AS

Født: 1982

Bosted: Saltnes

Liss Cathrine Holme

Kandidat nr. 6

Yrke: Gårdbruker

Født: 1968

Bosted: Saltnes

Georg Bergmann Johansen

Kandidat nr. 7

Yrke: Student/ restaurantsjef

Født: 2001

Bosted: Karlshus

Ann-Janette Hansen

Kandidat nr. 8

Yrke: Juridisk rådgiver

Født 1969

Bosted: Saltnes

Terje Yngvar Beck

Kandidat nr. 9

Yrke: Regionsjef Nelfo Norge

Født: 1955

Bosted: Saltnes

Lina Mathea Andersen

Kandidat nr. 10

Yrke: Barneskoleassistent

Født: 1977

Bosted: Karlshus

Dubravko Miladin

Kandidat nr. 11

Yrke: Restauranteier

Født: 1983

Bosted: Karlshus

Solveig Merethe Ekeberg

Kandidat nr. 12

Yrke: Rådgiver og systemforvalter Klinisk IKT, Sykehuset Østfold HF

Født: 1977

Bosted: Karlshus

Per Kristian Andreassen

Kandidat nr. 13

Yrke: Ledende løsningsarkitekt, Inspirit 365

Født: 1981

Bosted: Missingmyr

Elisabeth Krathe Steve

Kandidat nr. 14

Yrke: Pedagogisk leder, Kollen naturbarnehage AS

Født: 1967

Bosted: Saltnes

Tor Helge Askedølen

Kandidat nr. 15

Yrke: Sjåfør, Råde Taxi

Født: 1973

Bosted: Saltnes

Terje Lerstein

Kandidat nr. 16

Yrke: Pensjonist

Født: 1949

Bosted: Karlshus

Kjell André Holstad Aasheim

Kandidat nr. 17

Yrke: Daglig leder Gymbox og Raa Brewing

Født: 1976

Bosted: Karlshus

Ronny Wilhelmsen Hagen

Kandidat nr. 18

Yrke: Seniorkonsulent BI / IT, Altro AS

Født: 1980

Bosted: Saltnes

Paul Andreas Lunde

Kandidat nr. 19

Yrke: Pensjonert Reprodusørmester

Født: 1952

Bosted: Saltnes

Morten Skovly

Kandidat nr. 20

Yrke: Driftsleder, Havna Omsorg AS

Født: 1971

Bosted: Saltnes