Vår visjon

Eit fylke forframtida! Møre og Romsdal Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Høgre trur på framtida og menneska si evne til å finne nye løysingar på felles utfordringar

Våre hovedsaker

Næringsliv - verdiskaping gjer trygge arbeidsplassar

Trygge arbeidsplassar er ei viktig føresetnad for busetting, velferd, utvikling og vekst i fylket vårt. Dei små og mellomstore bedriftane er viktige for norsk økonomi og er grunnlaget for verdiane som skapast i landet. For å sikre framtida og neste generasjon, vil Høgre fornye, forenkle og forbetre Møre og Romsdal.

Klima og miljø - berekraft for framtida

Vi forvaltar miljøet og klimaet på vegne av kommande generasjonar. Klimautfordringa er global, men mange av tiltaka er lokale. For å sikre framtida, ynskjer Høgre ei berekraftig forvaltning av ressursane våre.

Energi for framtida

Høgres mål er å øke produksjonen lokalt, og sikre øverføringskapasiteten inn til fylket. På denne måten vil vi sikre innbyggarar og næringsliv gode føresetnader.

Frivillig innsats/kultur - bulyst i aktive lokalsamfunn

Frivillig innsats har ein eigenverdi i seg sjølv, bidreg til eit rikare lokalsamfunn, og har stor betyding for kvart enkelt menneske.

Se vår politikk

Møre og Romsdal fylke

Kontakt

Geir Ove Vegsund
Leder
Telefon: +4790938465

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: 92803307

Aktuelt

Ja, jeg ønsker å hilse hjem!

Jeg er så heldig å få sitte på Stortinget og representere innbyggerne i Møre og Romsdal. I den rollen har jeg et nasjonalt ansvar, men...

- Fraværsgrensen er en kjempetabbe

Lederen i Møre og Romsdal Unge Høyre, Sunniva Bøstrand, beskrev fraværsgrensen som en kjempetabbe fra talerstolen til Høyres landsmøte.

Våre folk