Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Eit fylke for framtida! Møre og Romsdal Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Høgre trur på framtida og menneska si evne til å finne nye løysingar på felles utfordringar

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Næringsliv - verdiskaping gjer trygge arbeidsplassar

Trygge arbeidsplassar er ei viktig føresetnad for busetting, velferd, utvikling og vekst i fylket vårt. Dei små og mellomstore bedriftane er viktige for norsk økonomi og er grunnlaget for verdiane som skapast i landet. For å sikre framtida og neste generasjon, vil Høgre fornye, forenkle og forbetre Møre og Romsdal.

Klima og miljø - berekraft for framtida

Vi forvaltar miljøet og klimaet på vegne av kommande generasjonar. Klimautfordringa er global, men mange av tiltaka er lokale. For å sikre framtida, ynskjer Høgre ei berekraftig forvaltning av ressursane våre.

Energi for framtida

Høgres mål er å øke produksjonen lokalt, og sikre øverføringskapasiteten inn til fylket. På denne måten vil vi sikre innbyggarar og næringsliv gode føresetnader.

Dag Olav Tennfjord - Leder, Møre og Romsdal

Dag Olav Tennfjord

Leder, Møre og Romsdal

Kontakt

Møre og Romsdal Høyre

Odd Harald Karlsen

Fylkessekretær
Telefon 92803307

Odd Harald Karlsen

Fylkessekretær
Telefon 92803307

Send oss en e-post

Ti ting vi gjør i ditt fylke

Bildecollage. Vi tror på Norge.

Våre folk