Vår visjon

Vi ønsker å være talsmenn for alle i Strand kommune, og hjelpe innbyggerne til å oppnå sine ønsker og mål. For de som trenger en hjelpende hånd, ønsker vi å være tilstede.

Våre hovedsaker

En moderne kommune

Strand Høyre mener at kommunen skal ha styrket fokus på kvalitet og brukertilfredshet. Vi tror at dette best utvikles i et treparssamarbeid mellom politikere, ledere og de kommunalt ansatte.

Skole og barnehage

Strand Høyre er opptatt av at de private skolene og barnehagene blir tatt med i dialog og lyttet til når kommunene skal skaffe tjenester av god kvalitet.

Næring

En av de viktigste opphavene for kommunen i årene som kommer, er å tilrettelegge for økt næringsutvikling. Vi ønsker å skape muligheter for at mange flere kan finne jobb i Strand.

Frivillighet

Strand er en kommune med tradisjoner for frivillig engasjement. Frivillighet er en sosial arena som bidrar til integrering av nye innbyggere i kommunen, både innvandrere og etniske nordmenn.

Se vår politikk
Irene Heng Lauvsnes, Ordfører, Strand
Irene Heng Lauvsnes
Ordfører, Strand

Strand

Rogaland

Kontakt

Kent Allan Dahle
Leder
Telefon: 91880175

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Send oss en e-post

Aktuelt

Stefan Heggelund om nedgang av klimagassutslipp

Klimagassutslippene for 2017 går ned

Klimagassutslippene i Norge gikk ned i 2017, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt gikk utslippene av klimagasser ned...

Våre folk