Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Strand Høyre Vi vil jobbe for virkelige løsninger, på virkelige utfordringer, for virkelige mennesker.

Strand skal bli den beste kommunen å bo i, jobbe i og besøke.

Se vår politikk

Aktuelt

Ung mann i kjeledress på verksted. Bent Høie og Jan Tore Sanner innfelt
Erna Solberg ombord i båt, kystlandskap i bakgrunnen.
Erna Solberg på fiskebryggen i Kristiansand sommeren 2017. Foto: Cecilie V. Jensen

BOLYST OG BO-ATTRAKTIVITET

Strand Høyre er opptatt av å øke bo-attraktiviteten i Strand for våre innbyggere, - og for å øke tilflyttingen.

Strand skal være et attraktivt sted å bo, og et attraktivt sted å besøke.

SKAPE FLERE JOBBER

Vi vil bidra med å skape 500 nye arbeidsplasser i Strand.Flere arbeidsplasser vil øke tilflyttingen til vår kommune.

Strand skal være en Ja-kommune. Nye ideer og utfordringer skal møtes med en positiv holdning

OPPVEKST

Frivillighet, kultur og fritid er av det som skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker og tilhørighet til lokalsamfunnet. Kunnskap gir muligheter for alle.

Høyre ønsker å skape en barnehage og skole som gir elevene trygge rammer og nødvendige ferdigheter slik at de kan realisere evnene sine, drømmene sine og ambisjonene sine - uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn.

LEVE HELE LIVET

Strand skal være et aldersvennlig samfunn der helsetjenester i kommunene skal preges av kvalitet og kompetanse.

For å lykkes med helse- og omsorgstjenesten må vi prioritere både forebyggende arbeid, god kronikeromsorg, habilitering og rehabilitering

Irene Heng Lauvsnes - Ordfører, Strand

Irene Heng Lauvsnes

Ordfører, Strand

Kontakt

Strand Høyre

Jan Meltveit

Leder
Telefon 91667902

Harald Eide Ellingsen

Fylkessekretær
Telefon 90572102

Send oss en e-post

Våre folk