Kontakt

Adresse

Langgate 8
4013 STAVANGER

Våre folk

Se våre politikere

Om Strand Høyre

Strand Høyre ledes av Kent Allan Dahle

Strand Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha frihet til, og ansvar for, å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for felleskapet. Vi er opptatt av de lokale sakene og at fork skal bli hørt. Samfunnet trenger mennesker som kan tenke nytt og annerledes, og miljøer og samfunn som evner å skape. Vi vil at vårt lokalsamfunnet skal ha en tydelig ryfylkeprofil, der vi tar vare på det som er vårt særpreg.