Politikk

Strand Høyre tror at å skaffe gode kommunale tjenester er totalt avhengig av et godt samspill mellom kommune, privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Dette samspillet må være i kontinuerlig utvikling.

Våre hjertesaker

En moderne kommune

Strand Høyre mener at kommunen skal ha styrket fokus på kvalitet og brukertilfredshet. Vi tror at dette best utvikles i et treparssamarbeid mellom politikere, ledere og de kommunalt ansatte.

Skole og barnehage

Strand Høyre er opptatt av at de private skolene og barnehagene blir tatt med i dialog og lyttet til når kommunene skal skaffe tjenester av god kvalitet.

Næring

En av de viktigste opphavene for kommunen i årene som kommer, er å tilrettelegge for økt næringsutvikling. Vi ønsker å skape muligheter for at mange flere kan finne jobb i Strand.

Frivillighet

Strand er en kommune med tradisjoner for frivillig engasjement. Frivillighet er en sosial arena som bidrar til integrering av nye innbyggere i kommunen, både innvandrere og etniske nordmenn.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller 

Eller last ned vårt program her