Agder Høyres Fylkesårsmøte 2020

n Agder Høyres Fylkesårsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2020 på Scandic Sørlandet hotell i Kristiansand. 175 delegater deltok i årsmøtet hvor statsråd Bent Høie var hovedtaler.n n

nn Fylkeårsmøtet viser tydelig at Høyre er landsdelens trygge styringsparti og et folkeparti som rommer ulike meninger og mennesker. Vi er Agders største parti, og vi er Sørlandets viktigste politiske verksted med visjoner for landsdelen og muligheter for alle.nnn

n

Åpning avnFylkesårsmøte 2020

n

Delegatene ble ønsket velkommen av fylkesleder og nyutnevnt statssekretær Harald Furre. Deretter tok stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad og ordfører Einar Holmer-Hoven sete som møtedirigenter. n

n

Høyrenbryr seg – 2020

n

Hvert år deler vi ut prisen «Høyre bryr seg». Prisen går til en frivillig organisasjon i landsdelen, som gjør viktig arbeid i samfunnet. I år gikk prisen til veteranorganisasjonen NVIO i Agder. Vinneren får hederlig omtale, diplom og pengestøtte for deres viktige arbeid med krigsveteraner. I 2020 er det også 75 år siden frigjøringen etter 2. verdenskrig, noe som vil bli markert rundt i hele landet. For å ta imot prisen, og fortelle litt om arbeidet i organisasjonen, deltok Ove Austrud (leder NVIO Kristiansand), Renathe Henriksen (nestleder) og Harald Evensen (Leder for Kameratstøtte i Agder).

n

Seks år inregjering – mot 2021

n

Helse- og omsorgsminister Bent Høie var vår hovedtaler på årsmøtet. Han holdt en innledning om hvordan Høyre har arbeidet og prioritert de viktige sakene siden 2013, og veien videre for å vinne Stortingsvalget 2021. Det var stort engasjement og gode spørsmål fra salen.

n

AgdernHøyres aktivitet i 2019 og utdeling av organisatoriske priser

n

Fylkesleder Harald Furre kunne fra talerstolen fortelle om høy aktivitet i fylkespartiet og mye gjennomslag for landsdelen politisk. Det ble åpnet opp for politisk debatt med gode innlegg om viktige lokalpolitiske saker for hele regionen.

nn

Etter en valgkamp står vi tilbake med Agders første fylkesordfører, fire ordfører og hele syv varaordførere. Det ble også markert god innsats i valgkampen lokalt.

nnn
  n
 • For størst %-vis vekst av nye medlemmer i 2019: Bygland Høyre — Utvikling fra 2018 til 2019 på 183%n
  n
 • n
 • For størst fremgang ved Kommunestyrevalget 2019: Iveland Høyre — Frem 14,4%, total oppslutning 21,7%n
  n
 • n
 • For størst fremgang ved Fylkestingsvalget 2019: Lillesand Høyre — Frem 11,9%, total oppslutning 45%n
  n
 • n
 • For høyeste oppslutning ved Kommunestyrevalget 2019: Bykle Høgre på hele 29,4%n
  n
 • n
 • For høyeste oppslutning ved Fylkestingsvalget 2019: Lillesand Høyre på hele 45%
 • n
nnnnnnVidere takket vi Hannah Dybesland fra Mandal for innsatsen som Agder Høyres valgkampleder.nn

Hvordannpåvirke til Høyres stortingsvalgprogram 2021-2025?

n

Statssekretær Aase Marthe Horrimo sitter i Høyres programkomitè og er med på arbeidet om retningsvalgene som Høyre skal ta før Høyres landsmøte 2020 og 2021. Resultatet av dette arbeidet blir Høyres Stortingsvalgprogram 2021-2025.

nn

Gjenvalgnfor fylkesleder og ny nestleder i Agder Høyre

n

Harald Furre ble enstemmig gjenvalgt som fylkesleder for Agder Høyre. Sammen med nyvalgte 2. nestleder Roger Abusland fra Lyngdal og sittende 1. nestleder Torunn Ostad fra Grimstad, utgjør de ledelsen i Agder Høyres AU.

nn

Viktige politiskenresolusjoner for landsdelen

n

Behandlingen av innkomne resolusjoner er en viktig del av politikkutviklingen i partiet. Det er her man kan løfte både lokale og prinsipielle politiske saker til debatt og diskusjon med partikolleger.

n

Torunn Ostad har ledet resolusjonskomiteen og arbeidet frem til Fylkesårsmøtet. Se oversikten under og link til de vedtatte resolusjonene.

n

Resolusjonernbehandlet og vedtatt av Fylkesårsmøtet

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Navn på resolusjon

n
n

Innsendt av

n
n

Tre er en del av klimaløsningen

n
n

Unge Høyre

n
n

Ja til norsk medlemskap i EU

n
n

Fra diverse

n
n

Senior i arbeidslivet eller pensjonist?

n
n

Arendal Senior Høyre

n
n

Renere og raskere frem, og tryggere hjem

n
n

Resolusjonskomiteen

n
n

Akutt behov for bedre helsetjenester

n
n

Resolusjonskomiteen

n
n

n
n
n


n


n


n

n
n

n

Resolusjoner vedtatt videresendt til Høyres fylkestingsgruppe

nn n n n n n n n n n n
n

Navn på resolusjon

n
n

Innsendt av

n
n

Rassikring FV 460 Havsåsen

n
n

Lyngdal Høyre

n
nn
n
n
n
n

Resolusjonernbehandlet av fylkesstyret 7. mars 2020

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Navn på resolusjon

n
n

Videre behandlingn
n

n
n

Likeverdige helsetjenester

n
n

Vedtatt som uttalelse i omformulert versjonn
n

n
n

Statlig finansiering av fastlandsforbindelser

n
n

Videresendes Høyres transport— og kommunalfraksjon på Stortingetn
n

n
n

Vern Barentshavet Nord

n
n

Fylkesstyret tar resolusjonen til orientering og brukes som innspill i Stortingsvalgprogramarbeidetn
n

n
n

Hjelp når livet blir vanskelig

n
n

Vedtatt som resolusjonn
n

n
Sørlandet trenger Ytre Ringvei nå!n
n
Vedtatt som uttalelsen
n
n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n
For spørsmål rundt fylkesårsmøtet eller for å komme i kontakt med Agder Høyre, ta kontakt med oss på e-post: agder@hoyre.non

Endret 10. mars 2020 av Tor Marius Markussenn