Våre kandidater: Tanja Johansen (52), Tøyenhaugen

Tanja har vært leder, nestleder og styremedlem i Vålerenga Amerikansk Fotball, sitter som styremedlem i Vålerengen Idrettsforening, har spilt 17 år i korps og er brennende engasjert i barn og ungdom gjennom kultur og idrett. Tanjas engasjement for barn og unge, for folkehelse, mot rus og for det forebyggende arbeidet i kommunen er viktig og vi gleder oss til fire år med Tanja på laget.
 
«Jeg vet hvor viktig tillitsvervene i de ulike foreningene er. Det er ofte verv som går langt utover stillingsbeskrivelsen. Man blir en ressursperson, en «ekstraforelder», et forbilde og en venn. Det er ofte disse ressurspersonene som avdekker utfordringer den enkelte kan ha.»

Tanjas erfaringer fra idrett og kultur og samspillet mellom ulike frivillige organisasjoner som jobber med forebygging, psykisk helse og inkludering i alle faser av livet er bakgrunnen for engasjementet i Nittedal Høyre:

«Alle barn skal kunne delta i en aktivitet på fritiden uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Alle skal føle at de har en tilhørighet i dalen vår. Ingen skal falle utenfor muligheten til å være aktiv.»
 
Politisk vil Tanja jobbe med å tilrettelegge og forenkle prosessen for å få hjelp når man trenger det. Større samarbeid mellom politi, rusomsorgen, kultur og idrett er etter Tanjas erfaring nøkkelen for å bekjempe rus og kriminalitet. Mer synlig politi, og tilstedeværelse på ulike arrangementer for å informere og vise at politiet er vår venn og beskytter, ikke vår fiende, er viktig lokalt.

Tett dialog mellom skole og politi er viktig for å fange opp ungdom som er på feil spor, for å bekjempe hatytringer og kriminalitet og for å fange opp vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner.

«Skolehverdagen til barn og unge skal være trygg. Ingen skal grue seg til skoleveien eller skolehverdagen».

Å jobbe for ulike aktivitetstilbud som bidrar til at flere med utfordringer eller spesielle behov kommer i arbeid er også en av Tanjas hjertesaker.

«Det gjør noe med mangfoldet og inkluderingen i samfunnet vårt at flere får delta og være i aktivitet. Det bekjemper utfordringer rundt psykisk helse.«

Tanja trekker fram Miljøhuset Gnisten som har en viktig rolle lokalt, men vil også jobbe for at flere bedrifter som ikke er en tiltaksarrangør, kan ansette personer med spesielle behov eller personer som av ulike årsaker trenger arbeidstrening som en del av behandling rundt psykisk helse.
 
Det samme trekker Tanja fram når det gjelder eldre. Aktiviteter hvor det er et samspill på tvers av generasjoner kan få eldre personer til å føle seg yngre, og i en verden hvor det teknologiske går fremover i ekspressfart, er samspillet mellom generasjoner viktig. Erfaring fra gammel til ung om både arbeidsliv og livserfaring er viktig å legge til rette for.

«Jeg vil jobbe for å få med de eldre i ulike aktiviteter i dalen, slik at overgangen fra å være i fullt arbeid til pensjonisttilværelsen blir en myk overgang.»

At man føler at man fortsatt har noe å gå til og ha en tilhørighet til. Dette vil bekjempe ensomhet blant eldre og er viktig for å legge til rette for det gode livet i Nittedal. Vi er glade for å ha Tanja med på laget og ser fram til fire år der Tanjas engasjement for barn, unge, aktivitet og folkehelse får plass i lokalpolitikken.