Velkommen til åpent møte om helse-, oppvekst og eldreomsorg torsdag 20. april

1. mars arrangerte Nittedal Høyre åpent møte om kultur, idrett og frivillighet i Nittedal. Flere åpne møter står på trappene: i april er tema helse-, oppvekst og eldreomsorg. Hjertelig velkommen!

Flere møteplasser på tvers av generasjoner, og samarbeid med frivilligheten for et mer aktivt Nittedal er en av Nittedal Høyres viktigste kjernesaker.

Godt samspill mellom frivilligheten, kommunen og det private initiativet er nøkkelen til gode tjenester lokalt. I Nittedal Høyre er vi opptatt av at alle gode krefter skal med på laget når framtidens Nittedal skal bygges. Vi må lytte til interesseorganisasjonene og ta innbyggerne aktivt med på råd for å finne de beste løsningene.

I Nittedal Høyre er vi opptatt av at fellesskapets midler skal brukes på de viktigste oppgavene først. Trygg og god oppvekst, gode skoler, tilgjengelige barnehager og en trygg og verdig eldreomsorg er avgjørende for det gode livet i Nittedal.

Torsdag 20. april kl 18 inviterer vi til åpent møte i kommunestyresalen der eldreomsorgen, barnehagesektoren og status i skolene settes på agendaen.

Hjertelig velkommen til åpent møte og god debatt om framtidens pleie- og omsorgstjenester i Nittedal.

Flere aktører har meldt sin interesse, og vi ser fram til en inspirerende kveld med god debatt om de gode løsningene og mulighetene i Nittedal framover.

Vil du delta med innlegg? Ta kontakt!

Vil du bli medlem i Nittedal Høyre og bidra i valgkampen: bli medlem