Steffen Gunnerud (38) brenner for rus- og psykiatriomsorgen

Steffen har en allsidig bakgrunn fra arbeidslivet, jobber som brukerkonsulent i Frisklivssentralen og i Fleksibelt oppfølgingsteam i seksjon psykisk helse. Han brenner for folkehelsa i Nittedal, med spesielt fokus på ettervernet i rus- og psykiatriomsorgen. Steffen er ny på Høyre-laget i Nittedal og gleder seg til å jobbe for en samlet og tydelig ledelse i Nittedal med ordfører Rune Winum i front. Her er første av flere artikler der våre kandidater presenteres.

Steffen Gunnerud (38) har selv kjent på utfordringene med psykiske helseutfordringer og vil bidra til å gjøre Nittedal til en bedre kommune for andre som sliter.

Steffen Høitorp Gunnerud (38), Rotnes

Steffen har en allsidig bakgrunn fra arbeidslivet, og har selv kjent på kroppen hvordan det er å streve med rotløshet og psykiske helseutfordringer. Nå jobber han som brukerkonsulent i Frisklivssentralen og i Fleksibelt oppfølgingsteam i seksjon psykisk helse, og han er leder for Barnas turlag i Nittedal.

Steffen brenner for folkehelsa, og er opptatt av et bedre ettervern for rus og psykiatrimålgruppen. Det må også arbeides for å bedre det psykiske helsetilbudet for Nittedals befolkning, og det må legges til rette for aktivisering og deltakelse i samfunnet vårt. Stillesitting og manglende fysisk aktivitet samt ensomhet er i ferd med å utvikle seg til alvorlige folkesykdommer. Vi trenger flere aktivitetstilbud og gjøre det enklere for folk å være mer fysisk aktiv. Nittedal trenger en sterk ledelse framover og Steffen ser frem til å jobbe for å få Rune Winum inn som ny ordfører i bygda vår!

Sitat: «En stein som ligger stille, dreper gresset under seg»

Mine hovedsaker:

  • Bidra til å videreutvikle ulike tilbud innen forebygging av livsstilssykdommer, eksempelvis kurs i regi av Frisklivssentralen og andre lavterskeltilbud.
  • Styrke samarbeidet med nattevandrere og andre frivillige organisasjoner som jobber forebyggende og kontaktskapende for barn- og unge.
  • Bidra til å videreutvikle ulike tilbud innen forebygging og mestring av angst, depresjon og belastning.
  • Styrke ettervernet i rusomsorgen, gjennom private, sosiale entreprenører og ideelle aktører slik at flere får muligheten til arbeidstrening og annen aktivitet etter avrusning, aktivitet og soning.

Vi ønsker Steffen hjertelig velkommen på Høyre-laget, og ser frem til å dele flere kandidatpresentasjoner framover.

Vil du bidra til å føre ordet for Høyres politiske løsninger som listekandidat for Nittedal Høyre? Ta kontakt! eller her

Programmet vårt ligger i sin helhet her: https://hoyre.no/nittedal/aktuelt/nittedal-hoyres-program-2023-2027/

For mer informasjon om Nittedal Høyres arrangementer og hvordan du kan bidra til valgkamparbeidet framover: meld deg inn i Nittedal Høyre her