Det er 100 dager igjen til fylkestingsvalget

Valget den 13. september handler om deg. Det handler om hvordan du vil at fylke du bor i skal være i årene fremover. Allerede fra 10. august kan du avgi din stemme.

Fylkestingskandidater

Her er 10 gode grunner til å stemme Telemark Høyre

  1. Bruke fylkeskommunal innkjøpspolitikk til å fremme lokal verdiskaping.
  2. Innføre fritt skolevalg. Elevene må ha mulighet til å velge skolen nærmest der de bor.
  3. Redusere vedlikeholds- etterslepet på fylkesveiene.
  4. Åpne for fornybare energiprosjekter, som vindmøller.
  5. Arbeide for tømmerterminal i Midt-Telemark.
  6. Løfte og utvikle matkulturen.
  7. Idretten og kulturfrivilligheten må ha gode rammevilkår.
  8. Positiv til utvikling av kjernekraft i Telemark.
  9. Bygge ny og samlokalisert videregående skole i Porsgrunn.
  10. Bruke private og ideelle tilbydere der det er hensiktsmessig.