Elevene må få bestemme skole selv

I et leserinnlegg i Varden bruker SV og Ådne Naper en samlingen mellom tidligere Vestfold og tidligere Telemark til inntekt for at fritt skolevalg ikke fungerer. Det er en snever sammenlikning.

Karoline Roheim Aarvold er 2. kandidat til fylkestingsvalget for Telemark Høyre

Det et ingen motsetning mellom å sikre at alle elever fullføre og består videregående, og å la elevene velge den skolen de ønsker å gå på. Snarere tvert imot. Høyre ønsker begge deler.

I et leserinnlegg i Varden bruker SV og Ådne Naper en samlingen mellom tidligere Vestfold og tidligere Telemark til inntekt for at fritt skolevalg ikke fungerer. Det er en snever sammenlikning.

For faktum er at alle de fylkene som troner øvres på fullførings-statistikken har eller har hatt fritt skolevalg før de ble slått sammen til større fylker, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Både Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal har fritt skolevalg i hele fylket, og Akershus, Hordaland og Sogn og Fjordland har hatt det. Det er altså bare Vest-Agder, av de sju beste fylkene, som får flest elever gjennom videregående, som har nærskolepirnsippet.

Skal vi se på hvilke inntaksordninger som fungerer burde man heller bruke tall for hele Norge, men det passer kanskje ikke SV så godt. Høyre mener elevene må få bestemme hvilken videregående de ønsker å gå på selv, og vil derfor ha fritt skolevalg i Telemark. Vi mener det er den ordningen som er mest rettferdig for flest.

For det kan også se ut som at SV glemmer at uansett om man har fritt skolevalg eller nærskolepirnsippet på videregående konkurrer elevene med karakter for å komme inn. Det er mange populære linjer på videregående der det kreves høye karakterer for å komme inn. Det er fordi det er flere søkere enn skoleplasser, og da avgjøres inntaket av karakterene. Det er rettferdig, og en ordning elevene forstår.

Når vi vet at én av fem elever ikke fullfører videregående, er det avgjørende å legge opp til et studieløp som motiverer. Da nytter det ikke å tre en A4-løsning over hodet på elevene, fortelle dem at innsats ikke har betydning, og tvingen dem inn på en skole de ikke ønsker å gå på.

Fritt skolevalg er ikke perfekt, men det er mer rettferdig enn å frata alle elevene muligheten til å velge skole selv. Vi er ikke villig til å ofte elevenes frihet og mulighet til å bestemme over sin egen hverdag, til fordel for et system der bare postnummeret er avgjørende.