Ikke ta livet av opplæringskontorene

Å beholde opplæringskontorene burde være lett å si ja til, og deres rolle burde styrkes heller enn å svekkes.
Høyre vil sikre at opplæringskontorene fortsatt kan være part i opplæringskontrakter. Det er synd at Arbeiderpartiet ikke kan gi den samme garantien.

Fylkestingskandidat Karoline Roheim Aarvold

I forsalget til ny opplæringslov, som regjeringen nå har lagt frem for stortinget, er det forslått å svekke opplæringskontorenes rolle i oppfølging og opplæringen av lærlingene, og ikke gi opplæringskontorene mulighet til å være part i opplæringskontrakter. Det er alvorlig. Og lærlingene Marlin, Benjamin og Celine beskriver godt hvorfor.

I Varden 21.april forteller de at de frykter at de mister tryggheten og sikkerheten ved å ha en tredjepart som kan følge dem opp hvis opplæringskontorene forsvinner, og de frykter at den nye loven vil føre til akkurat det. Derfor er det synd at Arbeiderpartiet i den samme saken ikke kan svare ja eller nei på om de vil sikre opplæringskontorene i den nye loven.

I dag går 8 av 10 nye lærekontrakter gjennom opplæringskontor.

Opplæringskontorene hjelper bedriftene sine med det praktiske rundt lærlingordningen, som for eksempel å rekruttere lærlinger til bedriftene, finne nye læreplasser til lærlinger ved behov, tilby kurs, sikrer at lærerplanen følges og ha kontakt med fylkeskommunen og laget rundt eleven. Det skaper trygghet for lærlingen og bedriften, og sikrer god oppfølging og opplæring gjennom hele lærlingeløpet.

Derfor har vi i Høyre vært tydelige på at vi ønsker å beholde muligheten til å organisere arbeidet med rekruttering og oppfølging av lærlinger gjennom opplæringskontor. Det er viktig for å få flere læreplasser og beholde de vi har, og det er viktig for å gi lærlingene god oppfølging og opplæring. Særlig for små og mellomstore bedrifter.

Skal vi sikre at Telemark får enda flere gode fagarbeidere i fremtiden, må vi sørge for at det blir enklere, og ikke vanskeligere, for bedriftene og kommunene å ta inn lærlinger. Da må vi starte med å sikre tryggheten og sikkerheten til lærlingene ved å beholde opplæringskontorenes mulighet til å være part i opplæringskontrakter