Dette valget handler om fylket du skal bo i de neste fire årene

Dette valget handler ikke om Jonas Gahr Støre, Tryggve Slagsvold Vedum eller Erna Solberg.
Det handler om deg. Og hvordan du vil at fylke du bor i skal være i årene fremover.

Karoline Roheim Aarvold, 2. kandidat ved fylkestingsvalget.

Det handler om å la elevene bestemme mer over sin egen skolehverdag. Å la de bestemme hvilken skole de vil gå på og gi dem flere fag å velge mellom.

Det handler om hvem som skal drive busstilbud eller kantiner. Å la private og ideelle aktører drive tilbud for oss i stedet for at alt skal være i offentlig regi, for å gi innbyggerne bedre tjenester og flere alternativer å velge mellom.

Og det handler om å ha en fylkeskommune som spiller på lag med frivilligheten. Som har gode støtteordninger, men ikke tar over oppgavene og ansvaret.

For Høyre er det tre saker som er ekstra viktig dette valget. Vi vil få flere elever til å fullføre og bestå videregående, inkludere flere i arbeidslivet og redusere klimagassutslippene i fylket.

For vi vet at symbolpolitikk, skremselspropaganda og røde tall ikke løser klimakrisa, at barn ikke lærer mer av å fjerne leser, eksamen og karakterer og at det må lønne seg å jobbe for å få flere ut i jobb.

Høyre menet at vi kan kutte klimagassutslipp uten å kutte utviklingen ved å spille på lag med næringslivet og gjøre det lønnsomt for folk å ta grønne valg.

Høyre mener at vi kan skape en skole som gir muligheter for alle, ved å sikre at elevene har de faglige forutsetningene de trenger for å starte på videregående utdanning og bygge laget rundt elevene.

Høyre mener at vi kan inkludere flere i arbeidslivet ved å samarbeide med private, ideelle og frivillige aktører, sikre flere læreplass og åpne flere dører inn i arbeidslivet.

Dette valget handler om fylket du skal bo i de neste fire årene. Derfor bør du stemmer på Høyre.