Kvinnedagen er fortsatt viktig

I år skal jeg ferie min første kvinnedag som mor til en liten jente. Det setter ting i perspektiv.

Karoline Roheim Aarvold
Leder av Høyres kvinneforum i Telemark

I år skal jeg ferie min første kvinnedag som mor til en liten jente. Det setter ting i perspektiv.

Hadde hun vært født i Afghanistan hadde hun ikke fått gått på skole. Når hun blir voksen kunne hun ikke vært i jobb, gått i parker eller forlatt hjemmet uten mannlig følge.

I Iran får hun ikke bestemme over egen kropp, og vil bli slått og arrestert dersom hun ytrer seg mot moralpolitiet.

I Gaza hadde hun hatt større sannsynlighet for å bli drept i sivile angrep, og risikoen for seksuell vold og trakassering er stor.

I mange land ville hun blitt giftet bort før hun ble 18 år, eller kanskje blitt drept før hun ble født fordi jenter ikke er like mye verdt som gutter. Hun ville ikke hatt tilgang til prevensjon eller rett til å bestemme over egen kropp, og sjansen for å dø på grunn av manglende helsetjenester ved graviditet og fødsel er stor.

Mange steder lever verdens jenter og kvinner i en hverdag med seksuell vold, barneekteskap, tvangsekteskap og mødredødelighet. De blir fratatt kontrollen over eget liv, egen kropp og egen seksualitet, og har verken de samme rettighetene eller mulighetene som menn.

Heldigvis er min datter født på et sykehus i Skien, i ett av verdens mest likestilte land. Hun kan bli hva hun vil, bestemme over seg selv og har formelt akkurat de samme rettighetene og mulighetene som en gutt født samtidig.

Men det er ikke lenge siden at heller ikke norske kvinner og jenter hadde rett til å bestemme over seg selv og sin egen kropp. Det viser at det er mulig, hvis man står sammen og kjemper for felles mål.

Plan internasjonal anslår at det kan ta nesten 300 året før vi oppnår likestilling med dagens utvikling. Og når verden blir mer uforutsigbar og kaotisk, er det en fare for at kvinners og jenters rettigheter reduseres, begrenses og reverseres enda mer.

Derfor er kvinnedagen fortsatt viktig. Både i Norge, og i resten av verden. Fordi vi må stå sammen, og kjempe for at jenter på som vokser opp samtidig med min datter får større frihet og flere muligheter enn generasjonen før dem.

Gratulerer med dagen.