Veslemøy Wåle Gjestrud valgt som leder av Telemark Høyre

Lørdag 25. november ble Telemark Høyre stiftet, med 90 delegater fra kommuneforeningene, Unge Høyre og Senior Høyre. Veslemøy Wåle Gjestrud fra Notodden ble enstemmig valg som leder.

Fra venstre: Karoline Roheim Aarvold, Fredrik Flatland, Veslemøy Wåle Gjestrud og Bent Frode Bystrøm

Bent Frode Bystrøm fra Tinn ble valgt som 1.nestleder, Fredrik Flatland fra Porsgrunn ble valgt som 2.nestleder. Begge enstemmig valgt.

Karoline Roheim Aarvold fra Skien, skal lede Telemark Høyres Kvinneforum og Nikolai Boye fra Midt-Telemark, skal lede Telemark Høyres Næringsforum. Begge to enstemmig valgt.

I tillegg består Arbeidsutvalget i perioden 2024-2025 av: Fylkestingsgruppens gruppeleder, stortingsrepresentant, 1. rep fra Unge Høyre og 1. rep fra Senior Høyre