Ti ting å glede seg over på arbeidernes dag

Vi har kommet langt i Norge, og vi har mye å feire. I år blir det en litt annerledes 1. mai-markering. Koronasituasjonen har påvirket jobbene våre og enkeltmennesker. La oss bruke denne dagen på å hylle de som har holdt hjulene i samfunnet i gang den siste tiden.

Vi må få flere i jobb, og vårt mål er et samfunn med muligheter for alle.

Helsefagarbeidere, butikkansatte, renholdere, lærere, vektere, barnehageansatte, bussjåfører og sykepleier, er noen av de som har holdt samfunnet i gang. De går på jobb for å stoppe smitte, til tross for at de utsetter seg selv for smitte. De gjør det ikke bare for arbeidsplassen sin, men de gjør det for hele samfunnet. At samfunnet en dag skal tilbake til normalen som vi vanligvis kjenner den.

Vi har kommet langt i Norge, og vi har mye å feire. Vi skal være utålmodige. Det er fortsatt mange flere som kan komme i jobb. Det er fortsatt mange kriminelle aktører i arbeidslivet som skal bekjempes. Vi må få flere i jobb, og vårt mål er et samfunn med muligheter for alle.

Ti ting å glede seg over på arbeidernes dag:

  1. 9 av 10 trives på jobb: Det norske arbeidslivet er i hovedsak trygt, godt og velorganisert. Flertallet av arbeidstakerne i Norge har et godt arbeidsmiljø med stor grad av kontroll og innflytelse over egen arbeidssituasjon.
  2. Flere kvinner jobber heltid: Over 60 000 flere kvinner jobber heltid nå enn i 2013. Andelen kvinner i deltidsstillinger har gått fra 40 prosent i 2013 til 37 prosent i 2018.
  3. Mindre a-krim: Ni av ti nordmenn betaler hvitt, forbrukere som kjøper svarte tjenester går ned og de kriminelle er mer redd. Bedre samarbeid og flere kontroller har ført til at arbeidskriminaliteten har gått ned siden 2015.
  4. Styrket yrkesfag og flere lærlingeplasser: Høyre har gitt mer penger til fagskolene, gjort det enklere for bedriftene å ansette lærlinger og skjerpet kravet om bruk av lærlinger ved offentlige anbud.
  5. Skjerpet krav til HMS-kort: Bedrifter hvor arbeidere ikke har HMS-kort blir nå bøtelagt og regjeringen jobber nå med en ordning for HMS-kortene blir enda bedre og vanskeligere å utnytte.
  6. Sterkere vern av varslere: Nå stilles det tydeligere krav til arbeidsgivers varslingsrutiner og hvordan de følger opp varselet.
  7. Slått ned på useriøse nulltimerskontrakter og strammet inn på innleie: Vi har sikret at folk får lønn mellom oppdrag og begrenset bruken av innleie, samtidig som det fortsatt er en viss fleksibilitet som er viktig for arbeidsgiverne.
  8. Strengere straffer og høyere bøter for de som bryter lover og regler: Bedrifter som driver ulovlig blir lagt ned.
  9. Fri rettshjelp ved usaklig oppsigelse og lønnsinndrivelse: Nå gjelder denne retten alle, ikke bare de fagorganiserte.
  10. Historisk inkluderingsdugnad: Høyre har jobbet for å gi alle en sjanse i arbeidslivet, også mennesker med hull i CVen eller funksjonsnedsettelser.