ภาษาไทย,

เหตุผล 5 ข้อในการเลือกพรรคการเมือง Høyre

การเลือกตั้งของรัฐสภาใกล้เข้ามาแล้ว ต่อไปนี้ท่านจะมีเหตุผลดี ๆ
ที่ทำให้ท่านควรจะเลือกพรรคการเมือง Høyre ในฤดูใบไม้ร่วงนี้

การส่งเสริมครอบครัว และเด็ก ๆ มากเพิ่มขึ้น

ครอบครัวทำให้ทางเรามีความใกล้ชิดกัน ความสามัคคี และความสนิทสนมกัน เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูที่ดี และ มีความปลอดภัย รายได้ของครอบครัวไม่ควรกำหนดจุดเริ่มต้นในชีวิตของเด็ก ภาระหน้าที่ของภาครัฐคือ การสนับสนุนทุก ๆ ครอบครัว แต่ไม่ใช่การควบคุมพวกเขาเหล่านั้น นโยบายที่ดีสำหรับครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพรรคการเมือง Høyre นั่นคือเหตุผลที่ทางเราเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินสำหรับครอบครัวที่มีบุตร