Elevene møter nå oftere lærere med solid kompetanse

Det viktigste for elevers læring er en god lærer. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det er 1100 flere lærere i grunnskolen enn forrige skoleår, og at det nå er færre elever per lærer på alle trinn. I tillegg er det enda flere lærere som har fått videreutdanning og det er færre ukvalifiserte i skolen.

Vi skal fortsette vår del av arbeidet med å sørge for at enda flere lærere får videreutdanning, at flere ønsker å bli lærere, og ikke minst sørge for at lærere ønsker å bli i klasserommene

–Disse tallene viser at regjeringens politikk fungerer. Elever skal ikke være prisgitt en god lærer i klasserommene. Derfor har regjeringen satset tungt på alt fra økt rekruttering til læreryrket, videreutdanning av lærere til en lærernorm som skal sikre at lærerne har færre elever per klasse, sier Høyres utdanningspolitiske talsperson, Kent Gudmundsen.

Flere skoler oppfyller lærernormen

Det er nå 3 419 flere kvalifiserte lærere i klasserommene enn det var i skoleåret 2013-14. og antall elever per lærer er nå på det laveste på elleve år. Flere og flere skoler oppfyller nå lærernormen for de yngste elevene. På 1. – 4. trinn er landsnittet nå 14 elever per lærer, mot 16,2 elever per lærer i 2014, og samlet for 1. – 10. trinn er det 15,9 elever per lærer.

Særlig viktig er det at andelen ukvalifiserte i skolen har gått ned. Tallene viser at nedgangen er fra 4,2 til 3,9 prosent i grunnskolen. Dette sikrer at flere elever møter en lærer med solid faglig kompetanse. Mange har fryktet at vår satsing på videreutdanning av lærere kombinert med en lærernorm ville gi elever flere ukvalifiserte i skolen, men nå viser ferske tall at pilene peker i riktig retning.

–Det har vært viktig for Høyre begrense bruken av ukvalifiserte i skolen, og dette viser at vi både klarer å utdanne flere lærere samtidig som vi sikrer at de lærerne har tilstrekkelig kompetanse, sier Gudmundsen.

De store kommunene mangler fortsatt lærere

Selv om pilene peker i riktig retning viser tallene at vi mangler opptil 700 årsverk for at alle skoler skal oppfylle lærernormen. 22 prosent av skolene mangler lærere, selv om mange av disse skolene er nære å oppfylle normen. Det er i hovedsak de store kommunene som trenger flere lærere, men alle har hatt en positiv utvikling siden i fjor.

–Selv om tallene er gode, er vi ikke helt i mål. Derfor er det viktig at gode tall ikke blir en hvilepute, men en motivasjon for kommunene som mangler lærere til å fortsette med den gode jobben. Alle barn og elever har rett på en god lærer og med faglig fordypning – uansett hvor i landet man bor, fortsetter Gudmundsen.

Høyre i regjering kommer til å fortsette satsingen på å få flere lærere, og ikke minst fortsette satsingen på etter- og videreutdanning for å sikre at alle elever møter en god lærer i klasserommene.

–En god skole krever laginnsats. Høyres skal fortsette å sørge for at enda flere lærere får videreutdanning, at flere ønsker å bli lærere, og ikke minst sørge for at lærere ønsker å bli i klasserommene og ikke slutter i jobben, avslutter Gudmundsen.