Nye solide klimaløfter fra oljebransjen

Equinor, LO og NHO presenterte i dag et mål om å få klimagassutslippene ned mot null innen 2050.

Høyres Tina Bru er storfornøyd med oljebransjens nye klimaløfter.
-Dette er nok ganske så unikt i verden. Lykkes vi med dette, vil vi trygge flere tusen norske arbeidsplasser og sikre at vi fortsatt kan skape verdier fra denne fantastiske industrien også i en grønn fremtid. Tenk, bare Equinors ulike anlegg og produksjon er ventet å gi 3000 milliarder i inntekter frem mot 2030. Man trenger ikke være økonom for å forstå at det er ganske så viktig for Norge, sier Høyres stortingsrepresentant Tina Bru. Og legger til:

– I dag må det være lov å være litt stolt av hva staten, det store norske energiselskapet, og vårt unike og gode partssamarbeid i arbeidslivet, får til sammen når man virkelig vil.

Må spille på lag med industrien

Olje- og gassindustrien er ansvarlig for en stor andel av det totale klimagassutslippet i Norge. Derfor er det gledelige nyheter at Equinor planlegger å redusere sine utslipp med 30 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og så nært null som mulig innen 2050.

-Selv om regjeringen og staten gjør mye for å kutte utslipp, kommer vi ingen vei uten at industrien også er på lag. Dette fra Equinor, i kombinasjon med den varslede nyheten om nye klimamål (nær utslippsfri sokkel i 2050) fra LO og NHO, er virkelig et stort viktig skritt i riktig retning, fortsetter Bru.

Rigger Norge for fremtiden

Høyre vil vise verden at det er mulig å kutte utslipp, samtidig som vi opprettholder et trygt og moderne velferdssamfunn. I regjering har allerede satt i gang flere gode og viktige satsninger, og høsten 2019 inngikk Norge en forpliktende avtale med EU om å redusere utslippene med 40 prosent.

Regjeringen har også varslet at den vil utrede muligheter og utfordringer for hel eller delvis elektrifisering av norsk industri. Utredningen vil trolig bli ferdig innen 2020, og en elektrifisering vil være et av våre aller viktigste klimatiltak.

-Klimapolitikken fungerer, den gjør det lønnsomt og gir incentiv for næringsliv og industri til å kutte utslipp. Regjeringen har jobbet aktivt for å få dette til, derfor har vi blant annet økt og vil fortsette å øke CO2-avgiften, vi legger til rette for storstilt satsing på havvind både gjennom rammevilkår og statlig støtteordninger, og har hatt god fremdrift på viktig arbeid med karbonfangst- og lagring, for å nevne noe, avslutter Bru.