Regjeringen vil mer enn halvere norske klimagassutslipp på ti år

Norge skal ta en lederrolle med å kutte utslipp både nasjonalt og internasjonalt

Regjeringen forsterker Norges klimamål og vil mer enn halvere norske klimagassutslipp på ti år.

–Norge skal ta en lederrolle i å kutte utslipp både nasjonalt og internasjonalt, og vi vil gjøre det sammen med EU. Klimakrisen er ikke midlertidig, og kjenner heller ingen landegrenser. Den krever langsiktige, helhetlige løsninger for alle sektorer som forurenser. Ikke bare for Norge, men for verden, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Første vestlige land som forsterker klimamålet

Etter Parisavtalen skal alle land melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år. Det er foreløpig få land som har forsterket målene. Fristen for å melde inn nye mål er ikke før på søndag, 9.februar

–Jeg er stolt av at Norge går foran som det første vestlige landet i verden til å melde inn et forsterket mål om utslippskutt til FN. Verden trenger land som går foran og viser at det er mulig å omstille økonomien og kutte klimagassutslippene uten å kutte i økonomisk vekst. Her har Norge er unik mulighet, fortsetter Sanner.

Hvor mye skal dere kutte nasjonalt?

Forrige fredag fikk regjeringen overlevert «klimakur 2030», som gir et viktig grunnlag for å finne de riktige virkemidlene og tiltakene for å nå klimamålene våre.

Regjeringen tar i 2020 sikte på å legge fram en stortingsmelding med en plan for hvordan vi nasjonalt skal nå målet i ikke-kvotepliktig sektor.

–Med forsterket innsats skal vi kutte utslipp betydelig i tiden som kommer. Det må bli lettere for folk å ta klimavennlige valg og vi skal legge til rette for grønn omstilling i næringslivet som ivaretar norske bedrifter og arbeidsplasser, avslutter Sanner.

Les mer om Klimakur 2030