Flere studenter må få internasjonal erfaring for å møte morgendagens arbeidsliv

I 2019 reiste flere studenter på utveksling til utlandet enn noen gang tidligere. Likevel ønsker Høyre at utdanningsinstitusjonene skal bli flinkere til å tilrettelegge for utvekslingsopphold. Det er nemlig svært varierende hvor gode landets høyskoler og universiteter er til å sende studentene ut i verden.

UTVEKSLING: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), mener at høyskolene og universitetene må bli flinkere til å sende studentene sine på utveksling til utlandet.

– Det blir for dumt at hvor du studerer avgjør om du drar på utveksling eller ikke. Universitetene og høyskolene må bli flinkere på å gi informasjon om utenlandsopphold, og gjøre det enklere for studenter å ta valget om å reise ut, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Rekordmange på utveksling

Nye tall, som er basert på innrapportering til databasen for høyere utdanning, viser at 7680 norske studenter reiste på utveksling til utlandet i fjor. Det er 385 flere enn året før.

– Det er bra at flere studenter har tatt et semester eller hele studieåret i utlandet. Men jeg mener at enda flere studenter bør gjøre det. Internasjonal studieerfaring er gull verdt: Det er bra for studentene, det er bra for næringslivet og det er bra for Norge, sier Asheim.

Selv om rekordmange var på utveksling i fjor, er andelen av norske studenter som var på utveksling i løpet av hele studiet stabilt på 16 prosent.

Internasjonal erfaring blir stadig viktigere

– Vi er et lite land som er avhengig av å samarbeide med andre. Kunnskap og erfaringer med andre land, språk og kulturer er derfor ekstra viktig. Internasjonal erfaring og kompetanse blir stadig viktigere fordi arbeidslivet stadig blir mer internasjonalt, sier Asheim.

Høyre vil at enda flere studenter skal ut i verden mens de er i utdanning, og har et mål om at minst 50 prosent skal dra på utveksling på sikt.

– Internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrenser er en forutsetning for å kunne håndtere de store globale samfunnsutfordringene verden står overfor, sier Asheim.

– Flere studenter må få internasjonal erfaring for å kunne møte morgendagens arbeidsliv, legger han til.

Store forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene

Ifølge tallene, er det store forskjeller på hvor mange studenter de ulike universitetene og høyskolene sender ut. Norges Handelshøyskole (NHH) topper listen over andelen uteksaminerte studenter som har vært på utveksling. I fjor hadde 60 prosent av studentene ved NHH hatt et utvekslingsopphold i løpet av studiene, mot fire prosent av studentene ved Nord universitetet.

– Studenter som har hatt et eller flere utenlandsopphold tar med seg verdifull erfaring hjem. Man vokser både faglig og personlig og får helt andre perspektiver på problemstillinger enn det man kanskje får hjemme, sier Asheim.

Skal bli lettere å reise på utveksling

Asheim mener både myndighetene, universitetene og høyskolene og studentene selv må ta grep.

– Universiteter og høyskoler må legge til rette for at utenlandsopphold er en selvsagt og integrert del av studiet. Vi som myndigheter må se på om regelverket er til hinder, og så er det studentene selv som må kaste seg ut i det og sette seg på flyet, sier Asheim.

Denne våren legger Asheim frem en stortingsmelding om internasjonal mobilitet, som Høyre har utarbeidet flere innspill til. Ett av målene med meldingen, er at det skal bli lettere å reise på utveksling.

Engelskspråklige land er mest populære

Tallene viser at Australia, USA og Storbritannia fremdeles er de mest populære stedene å dra for norske utvekslingsstudenter.
Statsråden oppfordrer studentene til å vurdere andre land enn bare de engelskspråklige.

– For eksempel er det stor etterspørsel i næringslivet etter folk som behersker tysk språk og kjenner kulturen. Tyskland er faktisk en av våre største handelspartnere og derfor er det i næringslivets interesser å ansette folk som forstår seg på Tyskland, sier han.