Vil gjøre det enklere å stoppe ulovlig reklame av utenlandske pengespill

Regjeringen foreslår nye tiltak for å gjøre det enklere å stanse TV-reklame for pengespill som ikke er tillatt i Norge.

Regjeringen forslår tiltak for å gjøre det enklere å stoppe reklamen som ikke er tillatt i Norge. Foto: Getty Images/Hans Kristian Thorbjørnsen

Det er allerede ulovlig å reklamere for utenlandske pengespill i norske medier, men mange har omgått regelverket. Nå forslår regjeringen tiltak for å gjøre det enklere å stanse reklamen som ikke er tillatt i Norge.

– Det har vært vanskelig å håndheve forbudet mot markedsføring av ulovlige pengespill fordi aktørene holder til utenfor Norges grenser i land hvor pengespillreklame er tillatt. Nå foreslår vi endringer i kringkastingsloven og åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre tilgang til ulovlig markedsføring, sier Kristin Ørmen Johnsen.

Likhet for loven

De humanitære organisasjonene og de spilleavhengiges organisasjoner er glade for forslaget og mener endringene vil gi personer som har et problematisk forhold til pengespill en lettere hverdag. Flere norske mediebedrifter mener forslaget vil sikre likhet for loven og like konkurransevilkår for norske og utenlandsbaserte aktører. Frem til nå har aktører som holder til utenfor Norges grenser kunnet dra nytte av store inntekter fra spillreklame, men det har ikke aktørene som holder til i Norge kunnet gjøre.

– For regjeringen er dette et verdivalg der hensynet til personer med spilleproblemer og deres pårørende må gå foran økonomiske hensyn, sier hun.

Det er også kommet kritiske innvendinger til lovforslaget. Distributørene mener at det vil være teknisk utfordrende å etterkomme eventuelle pålegg. Andre har hevdet at bortfall av inntekter fra pengespillreklame kan føre til at det blir investert mindre i norske film- og tv-produksjoner.