Gratulerer med kvinnedagen!

For lederen av Høyres kvinneforum, Tina Bru, er årets kvinnedag ekstra spesiell og hun vil bruke dagen til å løfte frem sine to hjertesaker.

Kampen for likestilling har ikke kommet av seg selv. Nå må vi fortsette å kjempe for å styrke likestillingen for de som kommer etter oss, sier Bru.

Det er nemlig den første kvinnedagen siden den ferske olje- og energiministeren er tilbake i jobb etter å ha fått sitt første barn.

– Kampen for likestilling har ikke kommet av seg selv. Modige kvinner og menn har i flere tiår gått foran og gitt oss store muligheter. Nå må vi fortsette å kjempe for å styrke likestillingen for de som kommer etter oss, sier Bru.

Fortsatt forskjeller mellom kvinner og menn

Bru bruker den viktige dagen til å løfte frem spesielt to saker; at kvinner i småbarnsfasen ikke skal fratas karrieremuligheter og bekjempe vold og overgrep mot kvinner. Selv om vi er på god vei mot full likestilling i Norge, er det fortsatt forskjeller mellom kvinner og menn, fortsetter hun.

– Mens antall drap generelt går ned, ser vi at antall partnerdrap er stabilt. Litt over 9 prosent av kvinner har opplevd voldtekt. Et fåtall velger å anmelde voldtekt eller andre seksuelle overgrep. Det forteller oss hvor mye skam som fortsatt er knyttet til dette.

Et ferskt tiltak regjeringen har satt i gang er en egen utredning om kvinnehelse. Et av målene er å få mer kunnskap om vold i nære relasjoner som vi vet for lite om.

– Jeg håper at utredningen kan bidra til at færre kvinner rammes, og finne tiltak som kan forebygge for fremtiden.

Kvinner må få like muligheter i arbeidslivet

Kvinner tjener mindre enn menn og vi har færre kvinnelige toppledere. Vi har fortsatt en vei å gå for å endre holdninger. Selv har Bru fått muligheter i politikken som ung kvinne, og vil kjempe for at andre i hennes situasjon skal få det samme.

– Arbeidsgivere som tør å satse på unge kvinner beholder viktige talenter og får lojalitet tilbake. Norsk verdiskaping trenger full likestilling i arbeidslivet.