Krisepakke til kulturen, idretten, og frivilligheten på 900 millioner kroner

På en drøy uke har utelivet, kulturen, idretten og frivilligheten gått fra å være levende og dynamisk til å være i krise. Det er full stopp og arrangementer avlyses fortløpende. Derfor kommer vi nå med en pakke på til sammen 900 millioner kroner til kulturlivet, idrett og frivilligheten.

-Vi gjør nå det vi kan for fortsatt å kunne ha et aktivt og levende kultur-, frivillighet- og idrettsliv etter at denne krisen er over, sier Kristin Ørmen Johnsen (H)

– Vi gjør nå det vi kan for å fortsatt kunne ha et aktivt og levende kultur-, frivillighet- og idrettsliv også etter at denne krisen er over, sier Kristin Ørmen Johnsen (H).

Pakken består av en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten på cirka 600 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Jeg er svært glad for at vi får på plass denne ordningen, og sammen med tiltakene vi tidligere har presentert har vi fått på plass en god pakke til sektoren. Vi skal nå fortsette å jobbe frem flere tiltak, fortsetter Ørmen Johnsen.

Det er ikke rimelig å forvente at enkeltsektorer som rammes uforholdsmessig hardt kan håndtere konsekvensene av myndighetenes forebyggende folkehelsetiltak. Stortinget har allerede vedtatt en krisepakke. Den inneholdt flere tiltak for å bedre situasjonen for de som jobber i kultursektoren.

Det er fra før kjent at vi ikke vil kreve tilbake tilskudd til kultur- og frivillighetsformål, at frilansere og selvstendig næringsdrivende blir kompensert basert på de siste tre årenes, herunder en ordning for sosialhjelp de første 17 dagene, og at staten tar det aller meste av regningen ved permitteringer.

– Flere av tiltakene vil hjelpe bedriftene slik at de kan komme seg igjennom krisen. Mange går inn i en tid med stor usikkerhet. Vi må derfor sikre trygghet til både familiene og arbeidsplassene i en så uforutsigbar tid, sier Ørmen Johnsen.

Les mer om den nye pakken hos Kulturdepartementet