Studentøkonomi: Tidlig utbetaling og ekstra penger

Tidlig utbetaling av studiestøtten for mai og juni og muligheten til et ekstralån på 26.000 skal sikre studentøkonomien under koronakrisen.

STUDENTPAKKE: Stortinget har vedtatt at studenter som opplever bortfall av inntekt som følge av korona, skal få kompensasjon gjennom ordninger i Lånekassen. Regjeringen skulle komme tilbake til en løsning. Nå er den her.

I likhet med andre borgere blir også studenters økonomi rammet av den lammende pandemien. De sitter heldigvis igjen med studiestøtten, men for mange er ikke det alene nok til å dekke faste utgifter. Det forstår jeg har skapt usikkerhet for mange. Derfor er det veldig bra at vi har funnet en god løsning for å avhjelpe studenter som har mistet viktig biinntekt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Studentene får utbetalt støtte for mai og juni i april

Den raskeste og enkleste måten å styrke studentenes økonomi på er å utbetale hele det resterende beløpet for våren 2020 allerede i april. For studenter som mottar fullt lån og stipend i Lånekassen betyr det at de vil få utbetalt 27.550 kroner i april.

For å avhjelpe et akutt bortfall av biinntekt vil vi utbetale resten av støttebeløpet for våren allerede i april. Det betyr at landets studenter ved fagskoler, universiteter og høyskoler som mottar fullt lån og stipend vil få 28.000 skattefrie kroner inn på konto om tre uker, forteller Asheim.

Studenter med inntektsbortfall får tilbud om et ekstralån på 26.000 kroner

Hensikten med ekstralånet er å avhjelpe de studentene som nå har mistet viktig arbeidsinntekt. Det betyr at det vil være en form for egenerklæring der studentene bekrefter at de trenger lånet på grunn av inntektsbortfall. Lånekassen har svært gunstige ordninger med lav rente, mulighet for 36 betalingsutsettelser og rentefrihet så lenge studiet pågår.

Beløpet tilsvarer bortfall av to måneders medianinntekt for borteboende studenter, og er penger som vil komme godt med. Ordningen bygger på stor grad av tillit med egenrapportering, men Lånekassen vil følge opp med ordinær kontroll.

Utvidet frist for å søke om lån og stipend

Første steget regjeringen gjorde var å utvide fristen til å søke om lån og stipend hos Lånekassen til 15.april. Det gir studenter som ikke har tatt opp lån og stipend dette semesteret muligheten til å søke om støtte. I tillegg kan de som har søkt om mindre enn maksbeløpet, søke på nytt hvis de ønsker å få økt beløpet.

Det betyr at studenter som hadde planlagt å finansiere utdanningen sin med arbeidsinntekt alene, nå får muligheten til å søke støtte i Lånekassen. De vil da få etterbetalt pengene for januar, februar og mars, i tillegg til støtten for april, mai og juni. Det gir et betydelig økonomisk løft til en gruppe studenter som for kort tid siden stod helt på bar bakke, sier Asheim.

Vi står i en alvorlig situasjon

Stortinget har vedtatt sin andre krisepakke og flere er på vei. Næringslivet, arbeidstakere og frilansere er blant de som har fått konkrete tiltak som skal hjelpe på i en krevende tid. I likhet med andre borgere blir også studenters økonomi rammet av den lammende pandemien.

Det er snart to uker siden hverdagen ble snudd på hodet. Vi har ikke hatt høyere arbeidsledighet siden 2.verdenskrig. Det sier noe om hvor kraftig koronaviruset ramme både norsk økonomi, men også hundre tusenvis av familier og enkeltmennesker. I en slik situasjon er naturligvis studentene bedre stilt enn mange andre fordi de mottar undervisning og får en utdannelse i tillegg til å få utbetalt studiestøtten. Men for mange er ikke det alene nok til å dekke faste utgifter. Derfor har vi vært opptatt av å finne en løsning også for dem, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Fakta om tiltakene

Dette vedtok Stortinget i krisepakke torsdag 19. mars 2020:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.»

Dette er løsningene

  • Fristen for å søke om lån og stipend i Lånekassen er utvidet til 15.april
  • Studenter får utbetalt all støtte for vårsemesteret i april, tilsvarende 28.000 kroner for studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler som mottar fullt lån og stipend
  • Studenter får tilbud om et ekstralån på 26.000 kroner de kan akseptere eller avslå. De må bekrefte at de har inntektsbortfall.
    Elever ved folkehøyskoler og i videregående opplæring hvis også få utbetalt sitt resterende støttebeløp i april

Disse er omfattet

Hvor stort beløp de får utbetalt i april avhenger av hvor mye støtte de mottar ellers.

  • Studenter ved fagskoler, universiteter og høyskoler
  • Norske studenter i Norge
  • Norske studenter i utlandet