2000 nye studentboliger

Høyre i regjering har siden 2014 satset stort på bygging av studentboliger.

– Det er veldig positivt at vi kan bygge 2000 nye studentboliger når koronaviruset legger en stor demper på økonomien, sier Marianne Synnes Emblemsvåg.

– Tak over hodet til en rimelig penge er en forutsetning for mange studenter for å få hverdagen til å gå rundt, sier utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Marianne Synnes Emblemsvåg.

-Med tildeling til 2000 nye studentboliger nå, vil det om noen år bety at minst 2000 studenter får mulighet til å bo rimelig og trygt gjennom studietiden sin, legger hun til.

Vil ha fortgang i byggeprosesser

I år har regjeringen valgt å prioritere nye, og lovende byggeprosjekter som kan bygges raskt. Koronaviruset har ført til en rekordhøy arbeidsledighet og for mange er fremtiden usikker. Derfor har regjeringen valgt ut de byggeprosjektene som raskest mulig kan ta første spadetak og stimulere positivt til økonomien.

– Det er veldig positivt at vi kan bygge 2000 nye studentboliger når koronaviruset legger en stor demper på økonomien. Studentsamskipnadene har vært gode på planleggingen av byggeprosjekter slik at vi nå kan komme raskt i gang, sier Emblemsvåg.

Nye studentboliger helt fra Porsgrunn til Svalbard

– Husleien er gjerne den største enkeltregningen for studenter. Derfor er det viktig at flest mulig studenter rundt om i Norge får tilgang på en studentbolig, sier Emblemsvåg.

Se hvor det bygges her:

Samskipnad/ stiftelse

Prosjekt

Hybel-enheter

Tilskudd i 1000 kroner

Studentsamskipnaden SiO

Lillestrøm

300

92 400

Studentsamskipnaden SiO

Kringsjå III

300

108 300

Studentsamskipnaden i Østfold

Bjølstad V

23

7 084

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Ringerike

164

50 512

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Porsgrunn

250

77 000

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Rauland

20

6 160

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Klostergata 56

127

45 847

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Nedre Møllenbergata

16

5 776

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Ålesund

84

25 872

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Nardoveien

175

63 175

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Frydenbø II

47

16 967

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Vieråsen

59

18 172

Studentsamskipnaden i Innlandet

Grønnegata 70

11

3 388

Studentsamskipnaden i Innlandet

Østregata

104

32 032

Norges arktiske studentsamskipnad

Elvesletta

180

129 960

Norges arktiske studentsamskipnad

Dramsveien

120

36 960

Blindern studenthjem

Nordfløy

20

7 220

SUM

2 000

726 825