Permitterte og arbeidsledige får flere utdanningsmuligheter

Nå lanseres en kompetansepakke på 190 millioner kroner, slik at flere permitterte og arbeidsledige kan få tilbud om utdanning og påfyll av kompetanse.

GLADNYHET: Permitterte og arbeidsledige får flere muligheter for kompetansepåfyll og utdanning. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
– Vi må bruke tiden fremover på å ruste folk bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over. Derfor oppretter vi nå flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for kriserammede næringer og deres ansatte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Høyeste arbeidsledighet siden andre verdenskrig

Totalt er det nå 412.000 mennesker som har registrert seg ledige. Det utgjør hele 14,7 prosent av arbeidsstyrken. Hele næringslivet er rammet, men noen bransjer er mer utsatt enn andre. Blant de mest utsatte er frisører, folk som jobber innen reiseliv og butikkmedarbeidere.

– Vi står i en alvorlig situasjon. Vi har den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig. Det er vanskelige tider for mange, særlig for dem som er permitterte eller har mistet jobben og nå er bekymret for fremtiden sin, sier Asheim.

190 millioner kroner til skreddersydde tilbud

På grunn av den alvorlige situasjonen har Stortinget bevilget 150 millioner kroner til tiltak for at permitterte og arbeidsledige kan få faglig påfyll og utdanning. Regjeringen følger opp, og legger ytterligere 40 millioner kroner på bordet. Dermed blir tiltakspakken på 190 millioner kroner totalt.

– For å motvirke konsekvensene av den økonomiske krisen legger vi nå frem en rekke tiltak rettet mot arbeidsledige og permitterte som trenger mer utdanning og opplæring, sier Asheim.

Kompetansepakken inneholder 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer, 50 millioner kroner til nettbasert opplæring, 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger og 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte.

– Alle disse krisetiltakene er en del av regjeringens kompetansereform. Koronakrisen illustrerer at uventede endringer kan komme brått på. Gjennom kompetansereformen har regjeringen etablert ordninger for å støtte kompetanseutvikling som vi kan vi skalere opp, slik vi nå gjør i møte med denne økonomiske krisen, sier Asheim.

I gang med å endre regelverket for dagpenger og opplæring

Som hovedregel kan ikke de som er under utdanning få dagpenger, men nå har Henrik Asheim og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hatt et møte med partene i arbeidslivet for å endre regelverket slik at de som mottar dagpenger kan delta i korte opplæringstilbud samtidig.

– I løpet av de siste ukene har rekordmange blitt permittert, og noen har også mistet jobben. Det er fornuftig å bruke permitteringstiden til å øke kompetansen for de ansatte. Dette er bra både for den enkelte, for næringslivet og for samfunnet, sier Røe Isaksen.

Her kan du lese mer om hva pengene går til:

Flere nye bransjeprogrammer for kompetanseutvikling

Brorparten av pengene i kompetansepakken går til å utvikle nye bransjeprogrammer. Dette er skreddersydde utdanningstilbud som utvikles i et samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Staten betaler for at det utvikles og drives relevante tilbud ved universiteter, høyskoler og fagskoler, mens bedriftene og den enkelte arbeidstaker investerer sin tid.

– Vi legger nå 100 millioner kroner på bordet og inviterer organisasjonene i arbeidslivet til å samarbeide om å utvikle seks nye bransjeprogrammer for kompetanseutvikling. Vi utvider også det eksisterende bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen. Det betyr at de som jobber i disse utsatte næringene nå kan få nødvendig kompetansepåfyll for å komme sterkere ut på andre siden, forklarer Asheim.

De seks nye bransjeprogrammene er for reiselivsnæringen, varehandelen, frisørbransjen, mat- og drikkevareindustrien, anleggsbransjen og elektro/automasjon og fornybar/kraftnæringen.

Flere muligheter for utdanning på nett

I kompetanstiltakspakken er det satt av 50 millioner kroner til nettbasert opplæring, hvor utdanningsinstitusjonene kan søke om midler til å gi digitale utdanningstilbud til arbeidsledige og permitterte. Pengene lyses ut i samarbeid mellom Kompetanse Norge og Diku.

– Målet er å gi penger til tilbud som kan komme raskt i gang. For de som er permitterte og ledige er det viktig å få på plass tilbud ganske raskt, slik at de kan komme i gang med kompetansepåfyll så fort som mulig, sier Asheim.

Vil åpne opp utdanninger for flere

Universiteter og høyskoler holder nå på å gjennomføre vårsemesterets undervisning og eksamener digitalt. Med 20 millioner kroner ekstra vil de kunne gi plass til flere på eksisterende utdanninger.

Diku og Kompetanse Norge vil kartlegge hvilke utdanningsinstitusjoner som har relevante eksisterende tilbud og som kan åpnes opp for flere ved behov.

Vil gi ufaglærte mulighet til å ta fagbrev

Det er også satt av 20 millioner kroner ekstra til oppfølging gjennom det som kalles “Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid”. Målet er å hindre at ufaglærte nå faller utenfor arbeidslivet og bidra til at flere får den opplæringen de trenger for å kunne ta fagbrev.

– Målgruppen er arbeidstakere med lang arbeidserfaring, men som mangler teorien og det formelle papiret i håden, sier Asheim.

Denne type opplæring foregår på arbeidsplassen og er normalt sett rettet mot de ansatte. Men nå vil ordningen tilpasses slik at også permitterte arbeidstakere kan få delta.

Andre tiltak i tillegg til kompetansepakken

  • Stortinget har bevilget 250 millioner kroner til fylkeskommunene. Dette gir rom for at ledige og permitterte som ikke har fullført videregående opplæring kan få mulighet til det.
  • Krisen har ført til at flere utdanningsinstitusjoner har gått over til nettbaserte løsninger. Regjeringen foreslår 20 mill. kroner til Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning til nødvendige tiltak for å håndtere økningen i bruk av digitale løsninger for undervisning, eksamen og opptak.