Bærekraft: Ny nasjonal handlingsplan

Regjeringen vil lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. –Planen skal være klar allerede i 2021, sier Nikolai Astrup (H).

-Vi trenger en nasjonal handlingsplan så vi kan jobbe mest mulig målrettet fremover, sier Nikolai Astrup (H). Foto: Torbjørn Tandberg/KMD
Bærekraftsmålene er en felles plan for å stoppe klimaendringene, bekjempe ulikhet og utrydde fattigdom. Bærekraftsmålene gjelder alle verdens land, også Norge.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, som også er bærekraftsminister, minner om at det bare er ti år til målene skal være innfridd:

-Vi har som mål å nå bærekraftsmålene i 2030. For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, trenger vi en nasjonal handlingsplan, sier han.

Vil konkretisere arbeidet

Regjeringen ønsker at denne handlingsplanen skal bidra til å konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse dem til norske forhold.

-Selv om Norge allerede har kommet godt på vei, har vi fremdeles et stykke igjen. For eksempel må vi jobbe mer for å redusere psykiske lidelser blant ungdom, sikre at alle fullfører skolegangen og kutte klimagassutslippene ytterligere, sier Astrup.

Han forklarer at handlingsplanen skal utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring. -Det er viktig at denne planen får bred forankring. Derfor vil jeg invitere akademikere, folk fra næringslivet, offentlige virksomheter og andre fra norsk sivilsamfunn til innspillsmøter. Vi trenger alle med på laget hvis vi skal lykkes.

Økt innsats på flere områder

I tillegg til å utarbeide en handlingsplan, har regjeringen besluttet å gjennomføre følgende tiltak for å bidra til økt innsats for bærekraftsmålene:

  • Utarbeide nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene der det er mulig slik at man kan følge måloppnåelsen over tid.
  • Utvide og endre samstemthetsforumet for å sikre bredere deltagelse. Forumet skal gi innspill om samstemthet og skal ledes av statssekretærer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet.
  • Opprette et eget statssekretærutvalg for å styrke den politiske koordineringen av arbeidet med bærekraftsmålene.
  • Alle strategier, handlingsplaner, stortingsmeldinger og proposisjoner fra regjeringen skal omtale effekt på bærekraftsmålene.
  • Ta initiativ til en bærekraftskonferanse for å samle et bredt spekter av aktører i Norge med mål om å dele beste praksis.

Les gjerne mer her