5800 lærere får tilbud om videreutdanning

Flere og flere lærere har søkt videreutdanning de siste årene. I år var det rekordmange som søkte. Nå har 5800 fått tilbud om videreutdanning til høsten.

VIDEREUTDANNING: Siden Høyre kom i regjering har 40 000 lærere fått tilbud om videreutdanning.
– Norske skoler er fulle av dyktige lærere med solid og faglig kompetanse, men det er fremdeles en del av lærerne som mangler fordypning i fagene de underviser i. Derfor jeg glad for at så mange har søkt og nå får tilbud om videreutdanning, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Kompetansekrav trer i kraft om fem år

Fra 1. august 2025 må alle barneskolelærere som skal undervise i engelsk, matematikk og norsk ha minimum 30 studiepoeng i faglig fordypning. På ungdomsskolen må lærerne ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Utdanningsdirektoratet har i all hovedsak innvilget de søknadene fra lærere som ønsket videreutdanning i disse prioriterte fagene.

– Til alle lærere som søkte videreutdanning i år, men som ikke fikk godkjent søknaden sin, vil jeg oppfordre til å søke på nytt neste år, sier Gudmundsen.

Lærere har også kunnet søke om å få lærerspesialistutdanning. Til høsten får 237 lærere tilbud om dette.

– En av regjeringens andre store satsinger er fokus på tidlig innsats. Begynnerspesialister inngår i denne satsingen og Høyre har et klart mål om at alle barneskoler skal ha begynnerspesialister, slik at man har flere ressurser å støtte seg på når man skal lage en skolehverdag hvor flest mulig barn opplever mestring og læringsglede, sier Gudmundsen.

Mange lærere mangler tilstrekkelig fordypning

Tall fra Utdanningsdirektoratet som kom tidligere i år, viste at det fortsatt er en stor andel lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i. Det er 8100 matematikklærere, 8200 engelsklærere og 6300 norsklærere som mangler tilstrekkelig faglig fordypning.

– Det er viktig at alle lærere som mangler fordypning søker videreutdanning i årene som kommer, slik at vi er i mål innen 2025. Sammen skal vi bidra til at norsk skole skal bli enda bedre. Dette er en av våre viktigste satsinger, sier Gudmundsen.

Situasjonen varierer mellom kommuner

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viste også at det varierer fra kommune til kommune hvor mange lærere som har behov for videreutdanning. Det er skolene og kommunene selv som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene.

– Det viktigste for å få en skole hvor elevene mestrer og lærer mer, er lærere med solid faglig kompetanse. Jeg har en klar forventning til at kommunene prioriterer videreutdanning. Noe annet er helt uakseptabelt. De bør ha klare planer for hvordan de skal sikre at lærerne i deres kommune får nok fordypning før de nye kravene trer i kraft, sier Gudmundsen.

Når kravene trer i kraft i 2025, vil lærerne ha hatt ti år på seg til å ta videreutdanning.

Høyre satser på videreutdanning

Siden Høyre kom i regjering, har rundt 40 000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag.

– Høyres store satsing på videreutdanningstilbudet “Kompetanse for kvalitet” har blitt godt tatt imot av lærernes organisasjoner og lærerne selv. Det gleder meg å se at så mange lærere ønsker faglig fordypning og påfyll av kompetanse, sier Gudmundsen.

Han trekker særlig frem svarene fra brukerundersøkelser hvor lærerne som har tatt videreutdanning selv mener at de har blitt bedre til å undervise og at elevene lærer mer.

– Dette viser hvor mye denne satsingen betyr for norsk skole, en bedre undervisning og hvorfor kompetansekravene er så viktige av hensyn til elevenes læring, avslutter Gudmundsen.