75 år med frihet er ingen selvfølge

I dag feirer vi at det er 75 år siden frigjøringen 8. mai 1945. Vi skylder dem som ofret sine liv, å forsvare den friheten de gav sine liv for.

–Takk til dem som ofret alt. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Getty Images

Innlegget ble først publisert i Dagbladet, s. 38.

8. mai takker vi i ærbødighet alle som ofret sitt liv for at Norge igjen skulle bli et fritt land i 1945. Mennesker med stort mot og fare for eget liv gikk foran, vel vitende om den enorme risikoen de påtok seg ved å stå opp mot en brutal nazi-overmakt.

På Eiksmarka i Bærum står en byste av Lauritz Sand. Daglig passerer jeg den på vei til Stortinget. Under krigen var Lauritz Sand aktiv i oppbyggingen av den topphemmelige motstandsorganisasjonen XU.

I 1941 ble Sand arrestert. I fangenskap ble han så brutalt behandlet at han er omtalt som Norges hardest torturerte mann. På bysten av Lauritz Sand står det kun ett ord: NEI, det eneste ordet Gestapo fikk ut av ham. Med sin ufattelige vilje og motstandskraft reddet Sand mange andre fra samme torturhelvete. Sand overlevde krigen, men døde senere av skadene han ble påført i fangenskap.

Bysten av Lauritz Sand minner oss på hvor hardt tilkjempet vår frihet egentlig er, og forpliktelsen det bærer med seg for etterfølgende generasjoner.

Vi har vi nytt godt av freden i 75 år. En fredsperiode og samfunn tuftet på demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Der det tidligere var et tydelig skille mellom krig og fred er det nå oppstått gråsoner. Sikkerhetspolitiske gråsoner som utnyttes gjennom sammensatt virkemiddelbruk for skape splid og destabilisere. Den teknologiske utviklingen gir muligheter for desinformasjon, falske nyheter og cyberoperasjoner. Formålet er langsiktig å undergrave tilliten og svekke fundamentet til vestens liberale demokratier. Eksempelvis å svekke tilliten til myndigheter, tillit mellom mennesker og mellom grupper av mennesker, og en fri demokratisk debatt.

Å være forberedt på sammensatte og komplekse trusler er ikke bare en militær oppgave. Det handler også om tiltak for å styrke motstandskraften i sivilsamfunnet. Tilliten til myndighetene og motstandskraften i befolkningen mot falske nyheter og nedbrytende krefter, må daglig holdes vedlike.

Vår frihet og selvstendighet, vunnet 8. mai 1945, må ikke tas for gitt. Demokratiet vårt lever kun fra dag til dag. Vi skylder dem som ofret alt, å forsvare den frihet de gav sine liv for.