Gratulerer med dagen, Europa!

Hvert år den 9. mai markeres Europadagen. Dagen er en viktig påminnelse om verdien av et godt, europeisk samarbeid.

Korona-pandemien har vist hvor viktig det er med europeisk samarbeid. Utenriksministeren takker for det gode samarbeidet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
-Takk for det gode samarbeidet og gratulerer med dagen, Europa! sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Korona-pandemien har vist oss alle hvor viktig det er med et solid, felleseuropeisk samarbeid.

Utenriksministeren lar sjelden en anledning til å understreke betydningen av EU og EØS-avtalen gå fra seg. I dag er ikke noe unntak:

-Den siste tiden har aktualisert viktigheten med det europeiske samarbeidet. Vi har sett at pandemien ikke stopper ved landegrenser. Også i fremtiden vil vi oppleve pandemier og kriser, og heller ikke de vil stoppe ved landegrenser. Både Norge og EU har interesse av et nært samarbeid, sier Eriksen Søreide.

Hun viser til at Norge og EU blant annet samarbeider innen folkehelse, og at helseminister Bent Høie den siste tiden har deltatt i ukentlige møter med andre helseministre i EU, slik at vi finner en felles europeisk tilnærming.

Også Folkehelseinstituttet og EUs smittevernbyrå samarbeider tett. De faglige rådene fra EUs smittevernbyrå er viktige for Norges håndtering av koronapandemien.

–Jeg er overbevist om at europeisk samarbeid blir enda viktigere for oss i årene som kommer, sier Eriksen Søreide.

Norge skal ha en aktiv rolle i Europa

For nøyaktig to år siden, la regjeringen frem sin strategi for samarbeidet med EU frem til 2021.

– Selv om Norge ikke er medlem av EU, skal vi være aktive deltakere, snarere enn passive tilskuere i det europeiske samarbeidet, sier Eriksen Søreide.


Strategiens hovedbudskap er at samarbeidet bidrar til et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa, der landene tar felles ansvar for felles utfordringer.

-Norges europapolitikk skal ikke bare være aktiv, den skal også være effektiv. Den skal sørge for at vi sikrer størst mulig gjennomslag for norske interesser, også etter krisen, avslutter hun.