Løft for fastlegene

Regjeringen la i dag frem en forpliktende handlingsplan for allmennlegetjenesten frem til 2024. Nå styrkes fastlegeordningen med 1,6 milliarder kroner de neste årene.

NY HANDLINGSPLAN: – Fastlegenes oppgaver har blitt for mange. Fastleger må få bedre tid til pasientene sine, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud og hjelp til å mestre livet der de bor. Fastlegeordningen har vært en suksess, men vi ser at ordningen nå er under press og flere kommuner sliter med å rekruttere. Vi tar derfor grep for å beholde leger som arbeider som fastleger i dag, og sørge for at flere ønsker å jobbe som fastlege og at de får brukt kompetansen og kreftene sine på pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tre målområder

Handlingensplanen har blitt til i dialog med Den norske legeforeningen, KS og Oslo kommune. Planen skal bidra til å styrke, utvikle og bevare en fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet. Planen inneholder 17 tiltak innenfor tre målområder:

 1. Trygg og attraktiv karrierevei
 2. God kvalitet til alle
 3. Teambasert legefremtid

– Fastlegenes oppgaver har blitt for mange. Fastleger må få bedre tid til pasientene sine, og jobben må kunne kombineres med et vanlig familieliv. Dessuten er fremtiden teambasert. Evalueringen av piloten med primærhelseteam og andre innspill skal brukes til å finne gode modeller for å videreføre og utvikle samarbeidet mellom helsepersonell på fastlegekontorene. Vi skal ta vare på det som fungerer, høste erfaringer og videreutvikle virkemidlene i dialog i trepartssamarbeidet, sier Høie.

Her er et utvalg av tiltakene i handlingsplanen:

 • Grunntilskudd i to år for de som begynner som fastleger og skal bygge opp sin praksis.
 • Knekkpunkt som gir bedre finansiering for de første 1000 pasientene for eksisterende praksiser.
 • Øke antall avtaler for spesialisering i allmennmedisin og øke veiledningen
 • Avlaste fastlegene for oppgaver
 • Innføre en ordning med introduksjonsavtaler
 • Bedre kvaliteten på legetjenester til brukere med omfattende behov
 • Styrke Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)
 • Utvikle kvalitetssystem i allmennlegetjenesten
 • Gi flere leger mulighet for lederutdanning
 • Legge til rette for en mer teambasert tjeneste
 • Legge til rette for nye arbeidsverktøy og øke bruken av e-konsultasjon